Wielkość czcionki:

A A+ A++

Posiedzenie Zarządu SGU RP w Rabce-Zdroju

Posiedzenie Zarządu SGU RP w Rabce-Zdroju

W uzdrowisku Rabka-Zdrój w dniu 10 czerwca 2021r. obradował zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Głównym punktem obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu za rok 2020. Dyskutowano na temat działań zarządu stowarzyszenia podejmowanych na rzecz uzyskania wsparcia finansowego dla gmin uzdrowiskowych w ramach „Programu Polskie Uzdrowiska” oraz założeń programu finansowanego ze środków NFOŚiGW „Klimatyczne Uzdrowiska”.

Dziś odbyło się zwiedzanie Miasta Dzieci Świata.