Wielkość czcionki:

A A+ A++

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Uzdrowisk

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Uzdrowisk

Dnia 23 lutego 2017 r.  w siedzibie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, odbyło się posiedzenie Zespołu ds. uzdrowisk.
Spotkanie dotyczyło problemów gmin uzdrowiskowych związanych z potwierdzaniem stanu czystości powietrza w uzdrowiskach. Aktualnie obowiązujące przepisy nie zapewniają gminom wystarczających narzędzi do udowodnienia, że powietrze w polskich uzdrowiskach jest odpowiednio czyste.

W posiedzeniu Zespołu ds. uzdrowisk udział wzięli:

Pani Beata Rorant – Dyrektor w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia, 

Pan Zbigniew Król – Wiceminister Zdrowia,

Pani Elżbieta Mianowska – Naczelnik Wydziału Uzdrowisk Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia MZ,

Pan Roman Jaworski – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

Pani Kinga Majewska – Departament Ochrony Powietrza i Klimatu w MŚ,

Pan Roman Głaz – Zastępca Dyrektora w Departamencie Ochrony Powietrza MŚ,

Pani Barbara Nowak – Burmistrz Połczyna-Zdroju,

Pani Ewa Przybyło – Burmistrz Rabki-Zdrój,

Pan Henryk Radosz – Zastępca Burmistrza Buska-Zdroju,

Pan Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrza Augustowa,

Na spotkaniu byli również obecni Posłowie pracujący w Zespole ds. uzdrowisk.

Link do transmisji: sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=FD4F162FEA77471FC12580C100536E12