Wielkość czcionki:

A A+ A++

Posiedzenie online Parlamentarnego Zespołu ds. Uzdrowisk dnia 31 marca 2021 r.

Posiedzenie online Parlamentarnego Zespołu ds. Uzdrowisk dnia 31 marca 2021 r.

W dniu 31 marca 2021 r. miało miejsce posiedzenie online Parlamentarnego Zespołu ds. Uzdrowisk. Podczas spotkania dyskutowano na temat sytuacji społeczno-gospodarczej gmin uzdrowiskowych w okresie pandemii COVID-19 oraz możliwości wsparcia gmin uzdrowiskowych w projekcie Krajowego Planu Odbudowy. Jan Golba, Prezes Zarządu SGU RP przedstawił propozycje zmian do projektu KPO zgłoszone w ramach konsultacji społecznych, m.in. poszerzenie o jst katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o finansowe wsparcie w ramach wszystkich 5 komponentów KPO.