Wielkość czcionki:

A A+ A++

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej dotyczące sytuacji gmin uzdrowiskowych w dobie pandemii

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej dotyczące sytuacji gmin uzdrowiskowych w dobie pandemii

W dniu 27.05.2021r. miało miejsce posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej poświęcone sytuacji gmin uzdrowiskowych w Polsce w dobie pandemii spowodowanej COVID-19. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Informację dotyczącą sytuacji gmin uzdrowiskowych w Polsce w dobie pandemii spowodowanej COVID-19 przedstawił prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP Jan Golba. W Polsce obecnie działa 45 uzdrowisk statusowych. Gospodarka gmin uzdrowiskowych w 90% opiera się na branży uzdrowiskowej i turystycznej. Sprzyja to rozwojowi łańcucha zależności lokalnego biznesu i gospodarki. Prezes Jan Golba podkreślił, iż uzdrowiska zostały dotknięte negatywnymi skutkami finansowymi pandemii najbardziej w skali całego kraju. Stwierdził: „O ile 90% gospodarki całego kraju w okresie pandemii funkcjonowało w miarę normalnie, to 90% gospodarki uzdrowisk całkowicie zamarło”.

Program „Polskie uzdrowiska” miał być realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), ale nie została tam zaplanowana żadna pomoc dla gmin uzdrowiskowych. Gminy te nie otrzymały wsparcia finansowego w ramach tarcz antykryzysowych, wiele z nich nie dostało go również w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

W 2020 r. gminy uzdrowiskowe odnotowały gwałtowny spadek dochodów w porównaniu z dochodami z 2019 r. Zdaniem prezesa Jana Golby brak wsparcia dla gmin uzdrowiskowych spowoduje gwałtowne zahamowanie inwestycji rozwojowych w infrastrukturę turystyczną, uzdrowiskową i komunalną, obniży standard usług publicznych iprzyczyni się do pogłębiania dystansu rozwoju gospodarczego i społecznego pomiędzy gminami uzdrowiskowymi a pozostałymi gminami. Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz przedstawiciele władz samorządowych. Prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska przypomniała, że w czasie pandemii pomoc państwa w wysokości 673 milionów zł uzyskały 203 gminy górskie, a nadmorskie jej nie otrzymały, KPO także nie przewiduje ich wsparcia. W opinii prezydenta miasta Sopotu Jacka Karnowskiego w KPO przewidziano pomoc tylko dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, a pominięto miasta i gminy uzdrowiskowe.

Podsumowując dyskusję, przewodniczący komisji Zygmunt Frankiewicz poinformował, że wyłaniają się z niej postulaty dotyczące rozliczenia ryczałtów dla uzdrowisk, ustalenia podstawy wyliczeń dotacji dla gmin uzdrowiskowych w 2022 r. na bazie dochodów z 2019 r., dodania w KPO pomocy dla miast i gmin uzdrowiskowych, ujęcia pominiętych gmin w RFIL i zmniejszenia rygorów dla placówek, które mogłyby prowadzić rehabilitację pocovidową. W wyniku głosowania senatorowie poparli apel samorządów gmin uzdrowiskowych, skierowany do rządu.

 

Źródło: senat.gov.pl