Wielkość czcionki:

A A+ A++

Podsumowanie obrad Walnego Zebrania Członków SGU RP w Krynicy Zdroju

Podsumowanie obrad Walnego Zebrania Członków SGU RP w Krynicy Zdroju

W dniach 25-26 lutego 2015 roku Krynica Zdrój gościła delegatów gmin uzdrowiskowych z całej Polski, którzy przybyli na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. W spotkaniu uczestniczyli delegaci miast i gmin uzdrowiskowych z całego kraju.

Głównym celem spotkania było podsumowanie działalności Zarządu SGU RP za okres poprzedniej kadencji oraz wybory nowych władz SGU RP i nakreślenie kierunków działania na kolejne cztery lata, a także odniesienie się do kwestii związanych z naruszeniem dóbr osobistych gmin uzdrowiskowych przez Fundację ClientEarth.

Obszerne i wyczerpujące sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił dr Jan Golba – Prezes Zarządu SGU RP. Priorytetowym zadaniem w minionej kadencji było przede wszystkim reprezentowanie, obrona i popieranie wspólnych interesów gmin członkowskich Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracji rządowej i samorządowej.

Prezesem SGU RP został ponownie wybrany – dr Jan Golba, który piastuje tę funkcję nieprzerwanie od roku 2001.

Włodarze gmin uzdrowiskowych z całej Polski nie kryli oburzenia w związku z publikacją raportu Fundacji ClientEarth pt. „(O)cena powietrza w Polsce” zawierającego nieprawdziwe informacje o polskich uzdrowiskach. Kłamliwe informacje na temat zanieczyszczenia polskich uzdrowisk zawarte w raporcie Fundacji ClientEarth, która nie zadała sobie trudu, aby dogłębnie przeanalizować temat, zostały też bezkrytycznie i bez żadnego rozeznania tematu powielone przez dzienniki, portale internetowe i inne media.

Jak wynika z treści komentarzy na portalach internetowych, Fundacji ClientEarth bardzo skutecznie udało się zachwiać zaufanie kuracjuszy i  turystów do polskich uzdrowisk, a nawet wytworzyć swoistą histerię. Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie przytaczali liczne przykłady zachowań kuracjuszy będące wynikiem publikacji Fundacji.

Uczestnicy Walnego Zebrania SGU RP jednogłośnie podjęli uchwałę upoważniającą Zarząd do podjęcia działań mających na celu złożenie pozwu zbiorowego przeciwko Fundacji ClientEarth.  Uchwała upoważnia Zarząd SGU RP m.in. do sprecyzowania kwestii naruszenia dóbr osobistych poszczególnych gmin uzdrowiskowych i doprecyzowania żądań w stosunku do Fundacji oraz wysokości odszkodowań dla każdej gminy z tytułu poniesionych strat.

Pozew przeciwko Fundacji ClientEarth ma trafić do sądu jeszcze w tym roku.

Jednym z głównych celów Zarządu SGU RP na kolejną kadencję są intensywne działania informacyjne związane z odzyskaniem pozytywnego wizerunku miejsc służących zdrowiu.