Wielkość czcionki:

A A+ A++

Podsumowanie Obrad Walnego Zebrania Członków SGU RP w Kołobrzegu

Podsumowanie Obrad Walnego Zebrania Członków SGU RP w Kołobrzegu

Kołobrzeg gościł uczestników  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. W spotkaniu uczestniczyli delegaci miast i gmin uzdrowiskowych z całego kraju. Obecnie SGU RP zrzesza 40 miast i gmin z całego kraju.
Głównym celem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu SGU RP za rok 2016, a także dyskusja nad bieżącą działalnością stowarzyszenia, w szczególności kwestiami związanymi z aktualizacją operatów uzdrowiskowych oraz koniecznością nowelizacji ustawy uzdrowiskowej.
Uczestnicy Walnego Zebrania SGU RP jednogłośnie zaakceptowali sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz sprawozdanie z działalności Zarządu SGU RP. Włodarze gmin uzdrowiskowych zwracali uwagę na konieczność jednoznacznego uregulowania kwestii związanych z pobieraniem opłaty uzdrowiskowej od pacjentów szpitali uzdrowiskowych oraz wydatkowaniem środków pochodzących z opłaty uzdrowiskowej. Podkreślona została konieczność  podejmowania wspólnych działań mających na celu promocję lecznictwa uzdrowiskowego.  Podjęto także decyzję o wspólnym wystąpieniu wszystkich gmin uzdrowiskowych do NFOŚ z wnioskiem o zakwalifikowanie do programu Monitoringu środowiska a szczególnie powietrza, który to będzie obejmował stacje monitoringu, programy badawcze i programy wdrożeniowe ochrony powietrza.