Wielkość czcionki:

A A+ A++

Początek zmian w kierunku ochrony lasów uzdrowiskowych

Początek zmian w kierunku ochrony lasów uzdrowiskowych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło ograniczenie wyrębów przewidzianych na rok 2024 w najważniejszych polskich lasach.
Do głównych powodów ograniczenia wyrębów należą: ochrona cennych puszcz, zachowanie lasów wykorzystywanych przez wielotysięczne aglomeracje, lasów uzdrowiskowych oraz deficytowość  nadleśnictwa.
To właśnie ochrona lasów stanowi jeden z priorytetów nowego rządu. Taka powinność wynika również ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej, szczególnie dyrektyw środowiskowych oraz Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.
Na konferencji prasowej, która odbyła się dnia 8 stycznia 2024 roku w Warszawie o szczegółach tej decyzji poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.
Zgodnie z decyzją minister zostaną wprowadzone ograniczenia wycinki na 10 obszarach (Bieszczady, Puszcza Borecka, Puszcza Świętokrzyska, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Karpacka, Puszcza Romincka, Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz w okolicy Iwonicza-Zdroju i Wrocławia).
Minister zaznaczała, że chodzi o ograniczenie wyrębów w najcenniejszych fragmentach lasów – starodrzewiach w wieku 100-200 lat, lasów wodochronnych oraz górskich.
Ograniczenie planowanych na 2024 rok wyrębów wynika nie tylko z potrzeb i uwarunkowań przyrodniczych, prawnych, ekonomicznych, ale także z potrzeb społecznych.
Obszary, na których ograniczone zostaną wyręby to obszary planowanych parków narodowych, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu oraz leśne kompleksy promocyjne.
Na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska powstanie specjalna zakładka, za pośrednictwem której będzie można informować o miejscach, które warto objąć dodatkową ochroną.


Więcej informacji na stronie: ZOBACZ