Wielkość czcionki:

A A+ A++

Pierwsze posiedzenie Sektorowej Rady ds. turystyki w Warszawie

Pierwsze posiedzenie Sektorowej Rady ds. turystyki w Warszawie

7 lutego br. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki. Rada ds. turystyki jest jedną z sześciu Sektorowych Rad opracowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym celem powołania Rady, jest dostosowanie kwalifikacji pracowników do obecnych potrzeb przedsiębiorców na turystycznym rynku pracy. Pani dr hab. prof. nadzw. SGH Hanna Zawitkowska została przewodniczącą Rady, kolejno stanowiska wiceprezesów objęli Pan dr Tadeusz Burzyński (Instytut Turystyki) oraz Pan Józef Ratajski (Związek Pracodawców Turystyki - Lewiatan). W nowo powołanej Radzie zasiądzie 23 członków, w tym Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Pan dr Jan Golba.

Więcej informacji –ZOBACZ