Wielkość czcionki:

A A+ A++

Parlamentarny Zespół ds. uzdrowisk

Parlamentarny Zespół ds. uzdrowisk

Z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP dnia 26 lipca 2013 roku powstał długo oczekiwany przez środowiska samorządowe - Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk.  
Głównym celem Zespołu jest wspieranie rozwoju uzdrowisk, gmin uzdrowiskowych i lecznictwa uzdrowiskowego. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych. Przewodniczącą Zespołu została Pani Zofia Czernow – Poseł na Sejm RP, pełniąca jednocześnie funkcję Członka Zarządu SGU RP.

Dnia 9 października 2013 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu. Głównym tematem spotkania było omówienie obecnej sytuacji uzdrowisk, problemów związanych z funkcjonowaniem uzdrowisk i przyszłością polskich uzdrowisk. W spotkaniu Zespołu uczestniczył Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP oraz włodarze miast i gmin uzdrowiskowych z całego kraju.

Parlamentarny Zespól ds. Uzdrowisk szczegółowo zapoznał się z bieżącymi problemami funkcjonowania gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk oraz kwestiami dotyczącymi możliwości pozbawienia statusu uzdrowiska, aż 10-ciu polskich uzdrowisk. Obecni na spotkaniu prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin uzdrowiskowych podnosili, że nagłośnione przez Ministra Zdrowia działania w tym zakresie znacząco osłabiły pozytywny dotąd wizerunek uzdrowisk. Włodarze gmin zwracali uwagę na liczne przypadki wycofywania się z uzdrowisk inwestorów, którzy zamierzali ulokować w gminach uzdrowiskowych swoje przedsięwzięcia, ze względu na niejasną sytuację dotyczącą statusu inkryminowanych uzdrowisk.

W ocenie uczestników spotkania działanie to jest wyjątkowo niefortunne, a nie ma żadnego oparcia w obowiązujących przepisach prawnych. Wytworzenie negatywnego wizerunku uzdrowisk jako miejsc: nadmiernie hałaśliwych „zadymionych”, „nie stosujących naturalnych surowców leczniczych” w procesie leczenia uzdrowiskowego jest nie tylko krzywdzące, ale pozbawione merytorycznych podstaw.

Ponadto dyskutowano na temat niespójnego prawa, niejasnych przepisów, niezrozumiałych definicji i wyjątkowo rygorystycznych regulacji prawnych ograniczających możliwość działania gmin uzdrowiskowych, które w rezultacie hamują rozwój uzdrowisk.

Dodatkowe informacje na temat Parlamentarnego Zespołu ds. Uzdrowisk: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOL&Zesp=250

Do pobrania: Regulamin Parlamentarnego Zespołu ds. Uzdrowisk