Wielkość czcionki:

A A+ A++

Nie żyje prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyński

Nie żyje prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyński

Z niedowierzaniem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Tadeusza Burzyńskiego. Osoby niezwykle oddanej turystyce i uzdrowiskom. Autora i współautora wielu opracowań z zakresu turystyki. Przez wiele lat wspólnie z SGU RP podejmował wiele działań na rzecz rozwoju turystyki i uzdrowisk.

W imieniu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Bliskim.

Dr Tadeusz Burzyński był założycielem i prezesem zarządu w Instytucie Turystyki w Krakowie, Dziekanem Wydziału Turystki i Promocji Zdrowia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, doradcą ministrów ds. turystyki, członkiem Społecznej Rady Turystyki przy Ministrze Turystyki i Sportu, wiceprzewodniczącym Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki i wielu innych opiniodawczych gremiów związanych z szeroko pojętą turystyką.