Wielkość czcionki:

A A+ A++

Najnowszy numer czasopisma Serwisu Administracyjno - Samorządowego

Najnowszy numer czasopisma Serwisu Administracyjno - Samorządowego

W najnowszym numerze naszego czasopisma Serwisu Administracyjno-Samorządowego (1/2023) mogą Państwo zapoznać się z szeregiem niezwykle ciekawych tekstów, analizujących zarówno najnowsze zmiany w przepisach, jak i te, które w praktyce stwarzają najwięcej problemów. W szczególności chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na artykuł „Konieczność dostosowania uchwał rad gmin do zmian w gospodarce nieczystościami ciekłymi” (BS str.2). Choć zmiany te teoretycznie powinny być wprowadzone do 9 lutego 2023 r., to wiele gmin z tego obowiązku jeszcze się nie wywiązało, co może rodzić szereg negatywnych konsekwencji, również dla samych mieszkańców.

Niezwykle ciekawy jest również tekst opisujący ostatnie zmiany w przepisach prawa budowlanego, wprowadzające elektroniczne dzienniki budowy – „Elektroniczny dziennik budowy – od 2023 czy 2030 roku?” (BS str. 8). Jego autor przybliża w przystępny i zrozumiały sposób tę nową formę dziennika, która od 2030 r. ma mieć charakter wyłączny.

Bezsprzecznie w ciągłym zainteresowaniu każdego włodarza tak gminy, jak i powiatu jest tematyka postępowań nadzorczych. W jednym z artykułów, które znajdą Państwo w najnowszym numerze „Terminy w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów i regionalnych izb obrachunkowych” (SAS str. 24), jego autor analizuje problematykę ograniczeń czasowych zastosowania środków nadzorczych, mających na celu zapewnienie jak najkrótszego stanu niepewności, co do bytu prawnego aktów przyjmowanych przez JST..

Także dla wszystkich Państwa w najnowszym numerze mamy niezwykle ciekawy tekst odnoszący się do prowadzenia szeregu codziennych postępowań administracyjnych w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, pt. „Osoba pozbawiona wolności może brać udział w rozprawie administracyjnej on-line” (SAS str.27). Jego autor przybliża jedną z ostatnich nowelizacji tego kodeksu, zgodnie z którą również osoba, która przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym jest uprawniona do brania udziału w rozprawie przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość.

 

Oprócz wymienionych artykułów polecamy również:

  • Wniosek o zakup węgla przysługującego na rok 2022 i 2023 po cenach preferencyjnych – SAS str. 16
  • Skutki rozwiązania umowy z radnym przed uzyskaniem zgody rady powiatu – SAS str. 22
  • Udzielanie, rozliczanie i kontrola dotacji dla jednostek oświatowych, prowadzonych przez inne podmioty niż gmina – SAS str. 31
  • Wstrzymanie wykonania uchwały odwołującej ze stanowiska starosty a istnienie stosunku pracy – SAS str. 35
  • Czy gminna jednostka organizacyjna może zatrudnić pracownika gminy na stanowisko urzędnicze bez przeprowadzania wolnego naboru? – SAS str. 38
  • Mediacja – jedna z form pozasądowego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych – SAS str. 46
  • Kompetencje starostów w sprawach dot. zatrzymanych pojazdów z odpadami – BS str. 5
  • Dokumenty rekrutacyjne jako przedmiot informacji publicznej – BS str. 10

 

Zapraszamy do prenumeraty SAS na 2023 r.

szczegóły na stronie:

www.doradcasamorzadu.pl