Wielkość czcionki:

A A+ A++

Oskary Samorządowe XX Edycji Konkursu im. Grzegorza Palki rozdane

Oskary Samorządowe XX Edycji Konkursu im. Grzegorza Palki rozdane

W niedzielę 22 października 2017 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki tzw. Samorządowych Oskarów. Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym Samorządowym Oskarem nagrodzony został Prezydent Miasta Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz za realizację działań edukacyjnych, kulturalnych i infrastrukturalnych w ramach projektów transgranicznych. W imieniu Prezydenta Świnoujścia nagrodę odebrała Zastępca Prezydenta Miasta Barbara Michalska.

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać 9 wyróżnień. W gronie wyróżnionych samorządowców znalazła się Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma za  działania na rzecz renowacji i odbudowy zabytków oraz rewitalizacji zdegradowanych układów urbanistycznych.

Podczas uroczystości dr Kazimierz Kujda, członek Narodowej Rady Rozwoju, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości. Prezydent RP wyraził uznanie i podkreślił zasługi samorządu terytorialnego we współczesnej Polsce oraz zachęcił środowisko polskich samorządowców do aktywnego uczestnictwa w debacie konstytucyjnej. Złożył także serdeczne gratulacje laureatom, podkreślając ich dokonania.

Tegoroczną XX edycję uroczystości uświetnił koncert Piosenki starej Warszawy w wykonaniu Justyny Reczeniedi (sopran solo), Trio Con Passione i Zespołu wokalnego Ars Chori pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyńskiego.
 

Zdjęcia pochodzą ze strony Ligi Krajowej:

  • Laureaci XX Edycji Nagród im. Grzegorza Palki.
  • Nagrodę dla Prezydenta Świnoujścia odpierała Barbara Michalska – Zastępca Prezydenta Miasta.
  • Podczas Jubileuszowej XX Edycji przyznano 9 wyróżnień.
  • Renata Surma – Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.