Wielkość czcionki:

A A+ A++

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SGURP w Uniejowie

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SGURP w Uniejowie

Program Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w dniu 6 października 2022 r., o godz. 15:00 na sali konferencyjnej Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, ul. Zamkowa 2, 99-210 w Uniejowie

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków SGU RP – dr Jan Golba Prezes Zarządu SGU RP.
  2. Wybór Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
  3. Wybór Komisji Walnego Zebrania: Skrutacyjnej i Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
  4. Sprawozdanie Zarządu SGU RP za okres od dnia 16 marca do dnia 31 lipca 2022 roku - dr Jan Golba, Prezes Zarządu SGU RP.
  5. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków SGU RP za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. – przesłane przed walnym zebraniem.
  6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

Godz. 16:00 – 16:30  Przerwa kawowa

Godz. 16:30 - Wznowienie obrad 

  1. Wystąpienia zaproszonych gości
  2. Podjęcie uchwał i rezolucji.
  3. Dyskusja i wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

 

Godz. 19:00 Kolacja (Zaprasza Burmistrz Uniejowa)

 

7 październik 2022 r.

Godz. 8:00 – 10:00 Śniadanie

Godz. 11:00 – Uroczyste otwarcie Jubileuszu 10-lecia Uzdrowiska Uniejów i Sanatorium Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia Człowieka

Miejsce obrad:

Sala konferencyjna Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, ul. Zamkowa 2, 99-210 Uniejów