Wielkość czcionki:

A A+ A++

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SGU RP 27 października 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SGU RP 27 października 2020 r.

Dnia 27 października 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SGU RP w trybie online. Spotkanie zostało zwołane w celu zmiany wysokości składek rocznych dla gmin małopolskich biorących udział w projekcie „Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej.” Przepisy zawarte w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2019.713 t.j. z dnia 2019.04.17) umożliwiają stowarzyszeniom przeprowadzenie walnego zebrania w formie elektronicznej, w przypadku obowiązującego na terenie kraju stanu epidemii.

W spotkaniu uczestniczyli także włodarze nowoprzyjętych do SGU RP gmin: Gminy Czarny Dunajec i Gminy Kazimierza Wielka. Gminy te posiadają obecnie obszar ochrony uzdrowiskowej i prowadzą intensywne działania mające na celu uzyskanie statusu uzdrowiska.

W trakcie obrad dyskutowano na temat aktualnej sytuacji w gminach. Prezes Zarządu, dr Jan Golba, przedstawił aktualną sytuację gmin w dobie pandemii. Analiza wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w poszczególnych miesiącach w latach 2019 i 2020 w Gminie Muszyna wykazała spadek o 51% w przypadku zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i o 19% w przypadku turystów. Ponadto Prezes Zarządu udzielał wyjaśnień dot. założeń programu rządowego: „Wsparcie dla gmin uzdrowiskowych poprzez stworzenie Programu Polskie Uzdrowiska” i odpowiadał na pytania uczestników spotkania.