Wielkość czcionki:

A A+ A++

Kongres Balneologiczny w Szczawnicy

Kongres Balneologiczny w Szczawnicy

XXVI Kongres Balneologiczny Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej odbył się w Szczawnicy Zdroju w dniach 14-17.09.2017 roku. Organizatorami Kongresu byli: Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu oraz Grupa Thermaleo i Uzdrowisko Szczawnica. Kongres rozpoczął się 14 września Ceremonią Otwarcia w Dworku Gościnnym. Otwarcie Kongresu miało bardzo uroczysty charakter. Udział wzięło wielu prominentnych gości w skali kraju i regionu. W czasie ceremonii otwarcia wręczony został dyplom Honorowego Członka Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej Profesorowi Umberto Solimene i Pani Profesor Irenie Ponikowskiej. Uroczystość uświetnił występ kwartetu smyczkowego z regionu.

Po ceremonii otwarcia rozpoczęły się sesje naukowe. Program obejmował XXIV sesji, w tym: 3 sesje międzynarodowe, sesję poświęconą geriatrii uzdrowiskowej, klimatologię uzdrowiskową, przewlekłe zakażenia w uzdrowisku, postępy w medycynie fizykalnej, postępy w medycynie uzdrowiskowej, postępy w balneochemii i geologii uzdrowiskowej, zachowania zdrowotne i psychoedukację, sesję menadżerską oraz Konferencją Okrągłego Stołu na temat ,,Uzdrowiska polskie jako miasta zdrowia". Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP reprezentowała Ewa Przybyło – Burmistrz Rabki-Zdroju. Łącznie wygłoszono 99 referatów i wykładów. Wszystkie wykłady i doniesienia oryginalne były na wysokim poziomie tak pod względem treści jak i formy prezentacji.

Kongresowi towarzyszyły wystawy sprzętu medycznego głównie balneologicznego i fizykoterapii. Wystawcy mieli doskonałe warunki do przedstawienia swoich urządzeń w przestronnych holach Dworku Gościnnego.