Wielkość czcionki:

A A+ A++

Spotkanie Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Spotkanie Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP).
Komitet jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów. Na posiedzeniu Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP reprezentowali Pani Barbara Nowak – Burmistrz Połczyna oraz Pan Tomasz Jaworski – ekspert SGU RP, kancelaria Tomasik Jaworski Sp. p.

Do zadań Komitetu należy m.in.:

  1. koordynacja realizacji wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza wynikających ze Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”;
  2. monitorowanie stanu zaawansowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza wynikających z Krajowego Programu Ochrony Powietrza, zwanego dalej „Programem”;
  3. opiniowanie przygotowanej przez ministra właściwego do spraw środowiska informacji dla Rady Ministrów o stanie realizacji Programu.