Wielkość czcionki:

A A+ A++

Ekolodzy o uzdrowiskach Małopolski

Ekolodzy o uzdrowiskach Małopolski

Dnia 22 maja 2017 r. w auli Wyższej Szkoły  Zarządzania i Bankowości w Krakowie odbyła się jubileuszowa 20-ta, ekodebata zorganizowana przez Polski Klub Ekologiczny.
Podczas spotkania dyskutowano o uzdrowiskach. Stanowiska i raporty zaprezentowali m.in. dr Jan Golba – burmistrz Muszyny i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Ryszard Listwan – Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Joanna Stawska – Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli oraz dr n.med. Jerzy Piwkowski – Naczelny Lekarz Uzdrowiska z Urzędu Wojewódzkiego.
Wskazywano na stan zanieczyszczenia powietrza w uzdrowiskach ale również na hałas. Słabością monitoringu  stanu powietrza w uzdrowiskach jest brak lokalnych stacji pomiarowych, najczęściej odbywa się to w strefach a nie w samych uzdrowiskach, stąd podawane dane nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Dr Jan Golba (Prezes Zarządu SGU RP) opowiedział się za zmianą regulacji prawnych jakie obecnie obowiązują w przypadku uzdrowisk.