Wielkość czcionki:

A A+ A++

Dyplom Uznania Nowosądeckiej Izby Turystycznej dla SGU RP

Dyplom Uznania Nowosądeckiej Izby Turystycznej dla SGU RP

Dnia 6 lutego 2017 r. podczas Noworocznego Spotkania Branży Turystycznej Sądecczyzny SGU RP otrzymało Dyplom Uznania za efektywne działania na rzecz promocji Sądecczyzny w roku 2016. Spotkanie zorganizowane przez Nowosądecką Izbę Turystyczną odbyło się w Niskowej. Podsumowania działalności Izby w 2016 r. dokonał Aleksander Giertel – Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej.  Na  zebraniu byli obecni przedstawiciele sądeckiej branży turystycznej, Andrzej Czerwiński, Jan Duda i Józef Leśniak posłowie na Sejm RP, Stanisław Kogut senator RP, Wojciech Piech z-ca prezydenta Nowego Sącza, Marian Ryba członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, dr Józef Wojnarowski przewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. Turystyki przy Prezydencie Nowego Sącza i Starosty Nowosądeckiego, Burmistrz Krynicy Zdroju dr Dariusz Reśko i wielu innych przedstawicieli życia społecznego i gospodarczego Sądecczyzny. Uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, że rok 2016 był dla turystyki zdecydowanie jednym z najlepszych w ciągu ostatnich kilku lat. Podczas spotkania zostały wręczone Dyplomy Uznania za działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki na Sądecczyźnie dla podmiotów gospodarczych, samorządów terytorialnych i organizacji branżowych.

Zdjęcia udostępnione za zgodą Senatora Stanisława Koguta:

Zdjęcia wykonał: Krzysztof Gryzło