Wielkość czcionki:

A A+ A++

Determinanty funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk w Europie. Studium przypadku Polski.

Determinanty funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk w Europie. Studium przypadku Polski.

W grudniu 2017 roku staraniem SGU RP wydana została przez PWN publikacja w formie monografii pt. „Determinanty funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk w Europie. Studium przypadku Polski.“ autorstwa dr Diany Dryglas i dr Jana Golba.

Praca podejmuje aktualne zagadnienia dotyczące analizy i oceny różnorodnych determinant związanych z funkcjonowaniem oraz rozwojem gmin uzdrowiskowych (uzdrowisk) w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Co ważne, takie podejście nie tylko pozwala na identyfikację problemów oraz barier związanych z funkcjonowaniem i rozwojem polskich uzdrowisk, ale również umożliwia porównanie i ocenę badanych determinant. (...). Jest jedną z pierwszych tak kompleksowych opracowań, która synergicznie analizuje i ocenia kwestie organizacyjne, zarządcze, ekonomiczne i prawne, związane z funkcjonowaniem i rozwojem polskich uzdrowisk, szczególnie w warunkach swobody przepływu ,,kapitału ludzkiego", wzrostu wymagań konsumentów (kuracjuszy) oraz silnej konkurencji na europejskim rynku ,,usług i produktów" uzdrowiskowych. Publikacja może stanowić doskonały podręcznik akademicki, ale również być praktycznym ,,przewodnikiem" dla władzy ustawodawczej w kontekście zmian i reform w aktualnych przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania polskich uzdrowisk. (z recenzji dra hab. Tomasza Wołowca, prof. WSEiL w Lublinie).

Praca jest przedsięwzięciem o charakterze teoretyczno-badawczym i należy ją zaklasyfikować jako aktualne i ważne źródło informacji nie tylko dla praktyków z zakresu gospodarki polskich uzdrowisk, lecz także dla osób zainteresowanych tą problematyką od strony teoretycznej. Książka (...) redukuje istniejącą w krajowej literaturze lukę poznawczą, a zarazem zmniejsza rodzimy deficyt informacji w tym zakresie. Jej zaletą jest prezentacja uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk w innych państwach europejskich, co wzbogaca opracowanie o warstwę porównawczą, ale zarazem dostarcza znacznej dozy informacji dotąd nieznanych lub mało znanych, w tym potencjalnych wzorców prorozwojowego działania. (...) Czytelnik otrzymuje do rąk szczegółową diagnozę, analizę i ocenę uwarunkowań funkcjonowania i możliwości rozwoju polskich uzdrowisk z wykorzystaniem wzorców europejskich. (z recenzji dra hab. Andrzeja Bisztygi, prof. UZ).

Spis treści — ZOBACZ