Wielkość czcionki:

A A+ A++

1 Czesko-Słowacka Konferencja Medyczna, 10-11 czerwca 2015r. Piešťany

1 Czesko-Słowacka Konferencja Medyczna, 10-11 czerwca 2015r. Piešťany

1 Czesko-Słowacka Konferencja Medyczna z udziałem Państw Wyszehradzkich odbyła się w dniach 10-11 czerwca 2015r. w słowackim uzdrowisku Piešťany.

Organizatorami konferencji było Słowackie i Czeskie Stowarzyszenie Uzdrowisk. Tematem konferencji były „Uzdrowiska medyczne - jako ważny czynnik w rozwoju regionu i poprawy zdrowia ludności.”

W konferencji uczestniczyli Minister Zdrowia Słowacji, Viliam Čislák oraz Minister Zdrowia Czech, Svatopluk Němeček.  Przedstawicielami Polski na spotkaniu byli: dr Jan Golba – Prezes SGU RP oraz Wojciech Fułek – V-ce Prezes ESPA.

Podczas konferencji dyskutowano na temat roli i pozycji polskich, słowackich, czeskich i węgierskich uzdrowisk, zasad finansowania i nowych trendów występujących w uzdrowiskach.