Wielkość czcionki:

A A+ A++

Gminy uzdrowiskowe walczą o biznes. Resort zdrowia pójdzie im na rękę. Artykuł Dziennika Gazeta Prawna.

Gminy uzdrowiskowe walczą o biznes. Resort zdrowia pójdzie im na rękę. Artykuł Dziennika Gazeta Prawna.

Dziennik Gazeta Prawna (wydanie z dnia 7 czerwca 2019 r., autor: Bożena Ławicka, Tomasz Żółciak) opublikował artykuł pt. "Gminy uzdrowiskowe walczą o biznes. Resort zdrowia pójdzie im na rękę" powstały przy współudziale SGU RP.

 

Jak czytamy w artykule:

Uzdrowiska chciałyby lepiej zarabiać na swoich walorach i przyciągać do siebie więcej turystów oraz przedsiębiorców. Niestety na przeszkodzie stoi ustawa z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1056), która w obecnym brzmieniu uniemożliwia prowadzenie w pobliżu zakładów leczniczych nawet małej działalności gospodarczej. Efekt? Gminy te rozwijają się słabiej, niż by mogły, tracą potencjalne miejsca pracy poza branżą związaną z lecznictwem i w rezultacie ubożeją. Turyści zaś, pozbawieni lokalnych atrakcji czy szerszej oferty gastronomicznej, mniej wydają. Pozornie drobna korekta ustawowa, którą szykuje Ministerstwo Zdrowia (MZ), może jednak diametralnie zmienić sytuację 45 gmin uzdrowiskowych w Polsce. Niestety wszystko wskazuje jednak na to, że gminy uzdrowiskowe szybko nie doczekają się wyeliminowania innego zjawiska, z którym się borykają, tzw. niedojazdów, czyli sytuacji gdy osoby ze skierowaniami z dnia na dzień rezygnują z pobytu w sanatorium.

 

-Przypomnijmy: dziś za zakład przemysłowy uznaje się „zespół budynków i urządzeń wraz z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą polegającą na przekształcaniu mechanicznym, fizycznym lub chemicznym materiału, substancji lub ich części składowych w nowy produkt”. Tak szeroka definicja zdaniem przedstawicieli gmin uzdrowiskowych przynosi więcej problemów niż korzyści. – Można pod nią podciągnąć niemal wszystko. Zakładem przemysłowym może być np. ciastkarnia, lodziarnia, a nawet rozlewnia wody, która jest immanentnie związana z funkcjonowaniem uzdrowiska – mówi Jan Golba, burmistrz Muszyny i szef Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

 

Gminy uzdrowiskowe walczą o biznes. Resort pójdzie im na rękę - CZYTAJ

 Wywiad z dr Janem Golbą -ZOBACZ