Wielkość czcionki:

A A+ A++

Artykuł pt. "Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych - potrzeba zmian", autor dr Jan Golba, Samorząd Terytorialny Nr 9 (wrzesień) 2018

Artykuł pt.

Miesięcznik Samorząd Terytorialny Nr 9 (wrzesień) 2018 Wydawnictwa Wolters Kluwer opublikował artykuł Jana Golby pt. ”Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych - potrzeba zmian”, szczegółowo omawiający problematykę związaną z propozycjami zmian w ustawie lub też zawierający uwagi do przepisów ustawy i jej praktycznego stosowania. Polecamy specjalistom branży uzdrowiskowej oraz samorządowcom.

Miesięcznik Samorząd Terytorialny poświęcony jest zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna - prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego - marketing, wizerunek, marka.

Czytaj więcej informacji o Miesięczniku Samorząd Terytorialny