Wielkość czcionki:

A A+ A++

Ogłoszenie w sprawie pracy - Specjalista ds. turystyki – koordynator merytoryczny imprez targowych krajowych i zagranicznych

Ogłoszenie w sprawie pracy - Specjalista ds. turystyki – koordynator merytoryczny imprez targowych krajowych i zagranicznych

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP poszukuje Specjalisty ds. turystyki – koordynatora merytorycznego imprez targowych krajowych i zagranicznych.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy:
Realizacja zadań określonych w projekcie „Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej” m.in.:
a) organizacja wyjazdów oraz opracowanie merytorycznych materiałów dla delegacji uczestniczących w targach, w tym indywidualnych materiałów dla poszczególnych uczestników projektu z uwzględnieniem specyfiki ich działalności,
b) merytoryczna pomoc przedstawicielom MSP podczas pobytów na targach,
c) nadzór nad programem merytorycznym targów organizowanych w Muszynie,
d) merytoryczna pomoc przedstawicielom MSP uczestniczącym w targach organizowanych w Muszynie,
e) merytoryczna koordynacja przygotowania i opracowania treści prezentowanych na targach krajowych i zagranicznych materiałów.

Wymagania:
a) znajomość co najmniej języka angielskiego na poziomie FCE (B.2) – potwierdzona testem poprzedzającym rozmowę kwalifikacyjną,
b) min 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu produktem turystycznym rozumianym jako zestaw dóbr i usług umożliwiających turyście przybycie do miejsca występowania atrakcji turystycznych, pobyt i ich wykorzystanie,
c) umiejętność współpracy i nawiązywania kontaktów,
d) umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty:
1. Curriculum Vitae (CV) ze zdjęciem
2. list motywacyjny wraz z informacją o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres e-mail, telefon) oraz oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO.

Miejsce i termin składania dokumentów: Siedziba Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP: 33-380 Krynica Zdrój, ul. Czarny Potok 27/24. W dniach 23-30 sierpnia 2021 – we wskazanym terminie dokumenty muszą wpłynąć do siedziby Stowarzyszenia.

ZOBACZ - OGŁOSZENIE