Wielkość czcionki:

A A+ A++

Gminy uzdrowiskowe mówią „NIE” dla pomysłu likwidacji opłaty uzdrowiskowej

Gminy uzdrowiskowe mówią „NIE” dla pomysłu likwidacji opłaty uzdrowiskowej

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP przedstawił nowo powołanej Minister Rozwoju – Pani Jadwidze Emilewicz stanowisko w sprawie pomysłu likwidacji opłaty uzdrowiskowej.
Przesłana do prekonsultacji elektronicznej „Biała księga regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce” przygotowana przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki wywołała duże zaniepokojenie w  gminach uzdrowiskowych. Wśród przedstawionych propozycji zmian w prawie turystycznym, uzdrowiskowym i podatkowym pojawił się pomysł likwidacji opłaty uzdrowiskowej i zastąpienia jej podatkiem turystycznym.
W analizie systemu poboru i wydatkowania opłaty uzdrowiskowej przez gminy uzdrowiskowe całkowicie pominięto, że poza zadaniami określonym w ustawie o samorządzie gminnym,  gminy wykonują dodatkowo bardzo kosztowne zadania, określone w art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Jak wynika z informacji prezydentów, burmistrzów i wójtów dochody z opłaty uzdrowiskowej nie wystarczają na pokrycie wszystkich zadań nałożonych na gminy uzdrowiskowe.

O ile likwidacja opłaty miejscowej i zamiana jej na podatek turystyczny jest raczej powszechnie aprobowana (pomijając kwestie jego konstrukcji i propozycji centralizacji), o tyle propozycja  likwidacji opłaty uzdrowiskowej musi budzić zdziwienie,  bo jej status i cel jest zupełnie inny niż opłaty miejscowej. Opłaty te były i są pobierane z różnych tytułów, a cel wydatkowania środków pochodzących z tych opłat jest całkowicie odmienny.

dr Jan Golba, prezes Zarządu SGU RP uważa, że „Opłata uzdrowiskowa jest rozwiązaniem bardzo dobrym i sprawdzonym przez ostatnie 14 lat jej stosowania,  pełniącym nie tylko funkcje rozwojowe i fiskalne, ale też motywacyjne. Jej likwidacja doprowadzi do ponownej zapaści uzdrowisk, jaką już przeżywały w początku lat dziewięćdziesiątych”.

Zarząd stowarzyszenia uważa, że propozycja dot. opłaty uzdrowiskowej zaproponowana w dokumencie jest nieprzemyślana, oderwana od realiów zaproponowana bez rozeznania specyfiki funkcjonowania gmin uzdrowiskowych, szkodliwa i niewątpliwie jest niezgodna z art. 167 ust. 1 Konstytucji  RP który brzmi: „Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań”.