Wielkość czcionki:

A A+ A++

Burmistrz Uniejowa z indywidualna nagrodą „EKO WIZJONERA”

Burmistrz Uniejowa z indywidualna nagrodą „EKO WIZJONERA”

Konkurs EKO HESTIA SPA -  już od 8 lat organizowany co roku  wspólnie przez Grupę ERGO Hestia i Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP -   to jedyny w naszym kraju konkurs przeznaczony wyłącznie dla polskich uzdrowisk. Ocenia się w nim i nagradza kompleksowe, długofalowe działania, inwestycje oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Ważnym elementem tych działań jest też systematyczna edukacja ekologiczna lokalnych społeczności. W tegorocznej VII edycji ocenie podlegały nowatorskie działania i inwestycje, mające pozytywny wpływ na środowisko, zrealizowane w latach 2016-2021. W gronie ścisłych finalistów znalazły się 4 miejscowości: Goczałkowice-Zdrój, Kazimierza Wielka, Rabka-Zdrój i Uniejów.

Tegorocznym laureatem zostało małopolskie uzdrowisko Rabka-Zdrój, którą  Kapituła Konkursu doceniła m.in. za „ciągłość działań i determinację włodarzy w systematycznym rozwiązywaniu głównego problemu środowiskowego, jakim jest jakość powietrza. Nagrodę przyznano podczas uroczystej sesji Rady Miasta 16 grudnia br.

Rabka-Zdrój zasłużyła na tę nagrodę głównie  z uwagi na  wieloletnią konsekwencję  i skalę   swoich działań, podjętych w zakresie ekologii. Składają się na nie m.in. systematyczna gazyfikacja gminy, działalność tzw. „ekodoradcy”,  aż 8  różnych programów, dotyczących ochrony powietrza (skutecznie wpływających na redukcję emisji C02), liczne inwestycje w zakresie solarów, pomp ciepła i fotowoltaiki, działalność edukacyjna czy  wprowadzenie specjalnej aplikacji „ekointerwencji– mówi  prof. Alicja Kicińska z AGH, ekspert Kapituły.

Ufundowana przez ERGO Hestię główna nagroda konkursowa wynosi, jak co roku, 100 tysięcy złotych. Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięskie uzdrowisko może ją  przeznaczyć wyłącznie  na realizację pomysłów i projektów związanych z ochroną środowiska.

Od samego początku merytorycznym partnerem konkursu EKO HESTIA SPA jest największa polska organizacja, zrzeszająca miejscowości posiadające status uzdrowiska – Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP. – To konkurs unikatowy – nawet w skali europejskiej –   realnie wspierający  najcenniejsze inicjatywy i inwestycje, związane z ochroną środowiska – podkreśla dr Jan Golba, prezes SGU RP, długoletni samorządowiec i burmistrz Muszyny. Rabka-Zdrój była drugim, po Krakowie, polskim miastem, które wprowadziło restrykcyjną uchwałę antysmogową, co już przyniosło wymierne rezultaty. Bardzo się cieszę, że dostrzeżono te wieloletnie, kompleksowe działania w zakresie ochrony środowiska. Zwłaszcza, że nietypowe  położenie  Rabki w górskiej kotlinie zasadniczo utrudnia naturalną wentylację, nic więc dziwnego, że walka o czystsze powietrze stała się priorytetem samorządowych władz. Rabka jest też absolutnym rekordzistą wśród polskich uzdrowisk w ilości funkcjonujących tężni– dodaje.

W tym roku po raz pierwszy Kapituła postanowiła też w szczególny sposób wyróżnić indywidualnie statuetką EKO WIZJONERA – za  wieloletnie, strategiczne  działania w zakresie ochrony środowiska  – burmistrza Uniejowa, Józefa Kaczmarka. Uniejów, pierwszy laureat konkursu, obchodzący w tym roku jubileusz 10-lecia powstania uzdrowiska, jest przykładem doskonałego wykorzystania naturalnego potencjału  złóż geotermalnych i wykorzystania ich nie tylko do celów leczniczych i uzdrowiskowych, ale i dynamicznego rozwoju lokalnego ze szczególnym  poszanowaniem dla środowiska naturalnego – stwierdza Przewodniczący Kapituły, Wojciech Fułek.   

Jesteśmy jedynym w Polsce towarzystwem ubezpieczeń, którego główna siedziba jest zlokalizowana w uzdrowisku, więc nic dziwnego, że  idea zrównoważonego rozwoju jest nam wyjątkowo  bliska - - mówi Mario Zamarripa, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie ERGO Hestia. Zmiany klimatyczne to ogromne wyzwanie, z którym musimy się wszyscy dziś  zmierzyć. Dlatego nasz konkurs ma nie tylko znaczenie promocyjne, ale i praktyczne – wskazywania najlepszych pomysłów i projektów, związanych właśnie ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska, które są godne naśladowania   - podkreśla Mario Zamarripa.

 

W 7 dotychczasowych  edycjach konkursu uczestniczyło łącznie 40  polskich uzdrowisk, a dotychczasowi laureaci to: Uniejów, Busko-Zdrój, Inowrocław, Lądek-Zdrój, Latoszyn-Zdrój  i Muszyna. Regulamin dopuszcza ponowny start w konkursie po 5-letniej karencji.

Pomysł i organizację konkursu EKO HESTIA SPA doceniono, przyznając  Grupie ERGO Hestia  - za wieloletnie zaangażowanie i  konsekwentne działania w tej materii -  prestiżową nagrodę Dobroczyńca Roku.

Więcej informacji na stronie: https://uniejow.pl/twoja-gmina-twoj-urzad/nagroda-dla-burmistrza-uniejowa-w-konkursie-eko-hestii/ 

 

 eko wizjoner  eko wizjoner