ISSN 1427-0900
Aktualności

Biuletyn Informacyjny SGU RP „Jedziemy do wód…” wydawany jest od 1993 roku.
Redaktorem naczelnym pierwszego biuletynu był  mgr inż. Piotr Iwański (pełniący wówczas funkcję członka Zarządu SGU RP), honorowy członek SGU RP. W roku 1993 został również wydany specjalny numer biuletynu dla posłów, senatorów, członków rządu w nakładzie 600 egz.
Biuletyn Informacyjny SGU RP „Jedziemy do wód…” zawiera informacje z zakresu szeroko rozumianej turystyki i turystyki uzdrowiskowej, obejmującej zagadnienia z wielu dziedzin nauki takich jak: prawo, ekonomia i ekonomika, marketing, reklama, zarządzanie, geografia, geologia, psychologia, filozofia, socjologia i inne.
Do współpracy zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych oraz praktyków różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego powiązanych z problematyką objętą sferą zainteresowania SGU RP. Publikowane w naszym czasopiśmie artykuły są recenzowane. Do publikacji przyjmujemy artykuły oparte na analizie dostępnej literatury naukowej i/lub badaniach własnych, przeprowadzonych z zachowaniem zasad pracy naukowej i zgodnie z uznanymi metodami naukowymi. Materiały prosimy przesyłać w wersji elektronicznej (e-mailem) na adres:
 

Redakcja Czasopisma

Redakcja Czasopisma „Jedziemy do wód…”

Rada Naukowa Czasopisma

Rada Naukowa Czasopisma „Jedziemy do wód w...”

Recenzenci

Lista recenzentów Czasopisma „Jedziemy do wód…”

 
Czasopismo Naukowe „Jedziemy do wód w...“