11. Wniosek o zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Zobacz pisma: SGU RP Ministerstwo Zdrowia SGU RP Ministerstwo Zdrowia

10. Wsparcie w walce ze smogiem gmin uzdrowiskowych. Zobacz pisma: SGU RP

9. Wniosek o zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Zobacz pisma: SGU RP

8. Wniosek w sprawie zmiany treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Zobacz pisma: SGU RP Ministerstwo Zdrowia

7. Utworzenie stref płatnego parkowania na obszarze zabudowy śródmiejskiej, w których jednostki samorządu terytorialnego będą mogły pobierać wyższe opłaty za parkowanie oraz różnicować je w zależności od lokalizacji parkingu. Zobacz pisma: SGU RP Ministerstwo Rozwoju

6. Wyjaśnienie wątpliwości związanych z terminem sporządzenia operatów uzdrowiskowych przez gminy (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych). Zobacz pisma: SGU RP  Ministerstwo Zdrowia

5. Aktualizacja operatów uzdrowiskowych w oparciu o dane z państwowego monitoringu dotyczącego stanu czystości powietrza. Zobacz pisma: SGU RP Ministerstwo Środowiska

4. Apel w sprawie zmian prawnych oraz stworzenia programów finansowych dla poprawy jakości powietrza — ZOBACZ

3. Protest SGU RP w sprawie nieprawdziwych informacji zamieszczonych w Gazecie Wyborczej w artykule  „CHORE UZDROWISKA” z dnia 18 grudnia 2014r. — ZOBACZ

2. Odpowiedź z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie stworzenia programu priorytetowego dla gmin uzdrowiskowych w zakresie dopłat do cen gazu - ZOBACZ

1. Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w sprawie «Niskiego poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w planie finansowym NFZ na 2015 rok» - ZOBACZ