Ocena Planów Rozwoju Uzdrowisk w Województwie Małopolskim

09.02.2016

Ocena Planów Rozwoju Uzdrowisk w Województwie Małopolskim

Ocena Planów Rozwoju Uzdrowisk to  etap przedkonkursowy, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej w ramach Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych. Nabór ma charakter zamknięty.  Nabór planów rozwojów uzdrowisk trwa od dnia 3 lutego 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 kwietnia 2016 r. do godziny 16:00 (dzień zamknięcia naboru).

Więcej…

Czytaj więcej

Małopolska - Projekt "Nowe Horyzonty - szkolenia komputerowe dla osób 50+"

16.01.2014

Małopolska - Projekt

Projekt jest skierowany do osób pracujących lub zamieszkujących na terenie miast (do 50 tyś. mieszkańców) i obszarów wiejskich województwa małopolskiego.

Każdy uczestnik zostanie objęty 80 - godzinnym wsparciem w zakresie przygotowującym do egzaminu ECDL Start. Szkolenia są w pełni dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy nie ponoszą kosztów szkolenia i egzaminu.

W ramach…

Czytaj więcej

Regionalny Program Województwa Śląskiego

19.12.2013

Poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

Termin składania wniosków od 16 grudnia 2013 roku do 17 lutego 2014 roku

Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej

Portal Funduszy Europejskich

15.12.2013

Informacje na temat aktualnych dotacji dostępne są na stronie internetowej:  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

09.12.2013

Działanie 2.1 Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP - małe przedsiębiorstwa

Termin składania wniosków od 2 grudnia 2013 r. do 2 stycznia 2014 r.

Więcej informacji: www.fundusze.malopolska.pl

Czytaj więcej