Władzami Stowarzyszenia są: 
  1. Walne Zebranie Członków SGU RP
  2. Zarząd SGU RP
  3. Komisja Rewizyjna SGU RP

KADENCJA 2015-2018
Skład Zarządu SGU RP

1. Jan Golba - Prezes Zarządu  (Burmistrz Muszyny)
2. Janusz Gromek - Zastępca Prezesa (Prezydent Kołobrzegu)
3. Leszek Dzierżewicz – Zastępca Prezesa (Burmistrz Ciechocinka)
4. Jerzy Terlecki - Członek Zarządu  (Burmistrz Polanicy Zdroju)
5. Wojciech Farbaniec - Członek Zarządu (Burmistrz Rymanowa)

Skład Komisji Rewizyjnej SGU RP:

1. Mirosława Boduch – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (Członek Honorowy SGU RP)
2. Małgorzata Małuch - Sekretarz Komisji Rewizyjnej (Wójt Gminy Sękowa)
3. Grzegorz Niezgoda - Członek Komisji Rewizyjnej  (Burmistrz Szczawnicy)
4. Adam Piątkowski - Członek Komisji Rewizyjnej (Wójt Gminy Solina)
5. Zbigniew Janeczek - Członek Komisji Rewizyjnej (Burmistrz Piwnicznej Zdroju)