Kolejna edycja konkursu Eden rozpoczęta!

Kolejna edycja konkursu Eden rozpoczęta!

 Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest „Turystyce zdrowotnej i wellness”. Zgłoszenia będą przyjmowane z  obszarów, które są turystycznie atrakcyjne oraz budują swoją ofertę turystyczna na turystyce uzdrowiskowej, medycznej ale też Welness i SPA. 

Korzyści dla obszarów, które zostaną nagrodzone w konkursie są m.in.: promocja w mediach konsumenckich i branżowych, kampania promocyjna w internecie, udział w konferencjach /warsztatach, służących wymianie dobrych praktyk w sieci Najlepszych Europejskich Destynacji Turystycznych
na zasadach określonych przez POT, rekomendacja przez Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej za granicą, wśród potencjalnych turystów, rekomendacja przez POT wśród przedsiębiorstw turystycznych prowadzących turystykę przyjazdową do Polski, zrzeszonych w Forum Turystyki Przyjazdowej.

Zgłoszenia można przesyłać drogą onilne do 24 maja 2019 r.

Więcej informacji na: ZOBACZ