Wielkość czcionki:

A A+ A++

Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Zgodnie z § 6 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ustanawia się czasowe ograniczenie w działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284) w terminie do odwołania.

Rozporządzenie MZ z dnia 20.03.2020 r.