Wielkość czcionki:

A A+ A++

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w Dusznikach-Zdroju

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w Dusznikach-Zdroju

Dnia 05 września 2019 r. w Dusznikach-Zdroju miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Głównym celem spotkania było omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem gmin uzdrowiskowych.

Otwarcia Walnego Zebrania Członków SGU RP dokonał Prezes Zarządu  Stowarzyszenia - dr Jan Golba. Burmistrz Muszyny powitał obecnych na spotkaniu przedstawicieli gmin członkowskich stowarzyszenia w osobach wójtów, burmistrzów, prezydentów, delegatów  i osoby zaproszone.

Włodarze gmin uzdrowiskowych dyskutowali nad sytuacją ekonomiczną zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, brakiem rewaloryzacji kosztów „osobodnia” która w rezultacie prowadzi do rezygnowania z prowadzenia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (głównie szpitali), wygórowanych wymogów w zakresie zatrudnienia personelu i wygórowanych wymogów technicznych, a także   nad koniecznością podjęcia prac nad zmianą ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz przepisów wykonawczych do ustawy.  Brak reakcji Ministra Zdrowia na przygotowany raport zespołu ds. zmian w ustawie i innych przepisach, rodzi frustracje wśród środowisk gmin uzdrowiskowych, przedsiębiorców i podmiotów uzdrowiskowych funkcjonujących na terenie tych gmin. Rozgoryczenie budzi arbitralny sposób wprowadzania incydentalnych zmian  w ustrojowej ustawie uzdrowiskowej  poprzez inne przepisy. Zmiany te  mają istotny wpływ na funkcjonowanie uzdrowisk np. projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.  Powyższa sytuacja pokazuje, że brak wdrożonych rozwiązań systemowych prowadzić może do prób obejścia obowiązujących przepisów,  jak choćby w przypadku technologii 5G. 

Uczestnicy spotkania z aprobatą przyjęli kierunek działania SGU RP w zakresie kreowania wizerunku uzdrowisk, jako jedynego, markowego produktu uzdrowiskowego.