W Polanicy-Zdroju obradował XXIX Kongres Uzdrowisk Polskich

28.09.2023

W Polanicy-Zdroju obradował XXIX Kongres Uzdrowisk Polskich

W dniach 19-21 września 2023 r. w Polanicy-Zdroju odbył się XXIX Kongres Uzdrowisk Polskich. Kongres został zorganizowany pod nazwą: ,,Uzdrowiska jako polski, markowy produkt narodowy”.
Głównym organizatorem tegorocznego kongresu było Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP. Współorganizatorami konferencji  byli: Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie” oraz Miasto Polanica-Zdrój.
W imieniu gospodarzy i organizatorów kongresu, uroczystego otwarcia Kongresu dokonali: dr Jan Golba (Prezes Zarządu SGU RP) oraz Mateusz Jellin (Burmistrz Polanicy-Zdroju).
Problematyka konferencji dotyczyła m.in. kwestii związanych ze współczesną rolą uzdrowisk w rozwoju miejscowości, regionu i kraju oraz pozwoliła na zdefiniowanie roli uzdrowisk w sytuacjach kryzysowych, a szczególnie w czasie dekoniunktury gospodarczej czy pojawiających się pandemii. O kwestiach lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki uzdrowiskowej oraz polityki zdrowotnej dyskutowali przedstawiciele samorządów, administracji rządowej i przedsiębiorców.   
Podczas tegorocznego Kongresu Uzdrowisk Polskich wskazane zostały zagadnienia w ramach których Organizatorzy przygotują wystąpienia do odpowiednich instytucji. W szczególności dotyczą one: podjęcia działań zmierzających do opracowania rządowego programu wsparcia uzdrowisk;  podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia pilnych zmian w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do nałożenia na inkasentów obowiązku prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty uzdrowiskowej; podjęcia wspólnych działań w sprawie  uruchomienia i sfinansowania programu  rozpoznania geologicznego kraju w zakresie poszukiwania i udostępniania wód leczniczych i termalnych dla celów balneologicznych oraz rekreacyjno-leczniczych; podjęcia wspólnych działań w celu uregulowania cen energii elektrycznej i gazu dla gmin i podmiotów uzdrowiskowych; podjęcia działań dotyczących przygotowania kompleksowych rozwiązań finansowania polityki senioralnej w gminach; ukierunkowania działań na pozyskanie środków finansowych gwarantujących dostosowanie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego do wymogów w zakresie dostępności, cyfryzacji i jakości w ochronie zdrowia; podjęcia wspólnych działań w celu zagwarantowania bezpieczeństwa rozwoju i funkcjonowania gmin i świadczeniodawców uzdrowiskowych oraz ścisłej współpracy środowiska uzdrowiskowego i bieżące monitorowanie proponowanych zmian systemowych w celu uniknięcia zagrożeń.
Tradycją Kongresów Uzdrowisk Polskich jest przyznawanie Statuetek Asklepiosa. Statuetka Asklepiosa, to szczególna nagroda przyznawana instytucjom i osobom zaangażowanym w rozwój lecznictwa uzdrowiskowego i uzdrowisk. Podczas XXIX Kongresu Uzdrowisk Polskich za zaangażowanie i wkład w rozwój lecznictwa uzdrowiskowego Statuetkę Asklepiosa otrzymała Beata Krukowska-Bania (Dyrektor NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ,,Bajka” w Horyńcu-Zdroju).
Podczas pierwszego panelu kongresowego podjęto próbę określenia współczesnej roli uzdrowisk w rozwoju miejscowości, regionu i kraju. Moderatorem panelu był dr Jan Golba (Prezes Zarządu SGU RP). W dyskusji panelowej uczestniczyli: Anna Sójka (Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), Teresa Buczak (Dyrektor Zarządzająca Polskiej Organizacji Turystycznej), Paweł Skrzywanek (p.o. Dyrektora SPZOZ ,,Uzdrowisko Sopot”) oraz Paweł Stelmach (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji).
Analiza warunków funkcjonowania uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego w wybranych krajach europejskich stanowiła temat drugiego panelu kongresowego. Moderatorem panelu była Alicja Piwowar (Zastępca Burmistrza Gminy Lądek-Zdrój). W dyskusji panelowej głos zabierali m.in.: dr Janka Zálešáková  (Wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji Uzdrowiskowej przy Ministerstwie Zdrowia Republiki Słowackiej, Prezes Słowackiego Stowarzyszenia Uzdrowisk,  V-ce Prezes Europejskiego Związku Uzdrowisk), Frank Hix (Burmistrz Bad Sooden Allendorf - Niemcy), Jens Lüdecke (Przewodniczący Zarządu Miasta Bad Sooden Allendorf ds. Turystyki i Uzdrowiska – Niemcy) oraz mgr inż. Kateřina Kaufmannová, (MBA, Asystentka Biznesowa, Kierownik działu audytu i kontroli jakości, Dyrektor, Państwowe Uzdrowisko Janské Lázně w Czechach).
Drugi dzień XXIX Kongresu Uzdrowisk Polskich rozpoczął się od panelu trzeciego z tematem: ,,Współczesne wyzwania lecznictwa uzdrowiskowego”. W tym panelu lek. med. Aleksandra Sędziak (Konsultant krajowy w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej) próbowała odpowiedzieć na pytanie: Reforma lecznictwa uzdrowiskowego – zagrożenie czy szansa (a może konieczność)? Wojciech Stelmaszak (Dyrektor Progress Consulting) przedstawił praktyczne aspekty realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych  na działania proekologiczne dla gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych.
Na temat wyzwań i możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej w czasach niepewności dyskutowali uczestnicy panelu czwartego.
Wystąpienie wprowadzające przedstawiła dr hab. Diana Dryglas (Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie), która była zarazem moderatorem panelu. W formie zdalnej uczestniczyło dwóch panelistów: Charles Davidson (Współwłaściciel i dyrektor zarządzający Peninsula Hot Springs, Prezes Inicjatywy Hot Springs przy Światowym Instytucie Wellness), który przedstawił wyzwania i szanse rozwoju turystyki termalnej w czasach niepewności z perspektywy globalnej, natomiast wyzwania i szanse rozwoju turystyki uzdrowiskowej w czasach niepewności z perspektywy krajów Wyszehradzkich (V4) przedstawiła Prof. Melanie Kay Smith (Budapest Metropolitan University). W dyskusji panelowej głos zabrali również: Arkadiusz Dawidowski (Prezes Europejskiej Fundacji SPA, współwłaściciel i dyrektor zarządzający w firmie konsultingowej ForSpa), który z perspektywy polskiej opowiedział o budowaniu odporności biznesu wellness w nowym globalnym porządku gospodarczym. Wynik prac badawczo-rozwojowych i ich wpływ na rozwój zrównoważonej turystyki w polskich uzdrowiskach zaprezentowała Karina Przybyło-Kisielewska (Wiceprezes BRISTOL**** ART & MEDICAL SPA w Busku-Zdroju).
W ramach panelu piątego pn.: ,,Lecznictwo uzdrowiskowe „dobrem narodowym” – najtańsza, najskuteczniejsza  profilaktyka i remedium na wielochorobowość społeczeństwa” Beata Krukowska-Bania (Dyrektor NZOZ S.U. "Bajka" w Horyńcu- Zdroju) przybliżyła temat roli uzdrowisk w profilaktyce i leczeniu wielochorobowości społecznej, a mgr Bogusława Michalak-Trybus (Dyrektor ZRP S.U. "Piast" w Iwoniczy-Zdroju) poruszyła temat naturalnych surowców leczniczych definiowanych przez autora jako krajowe DOBRO NARODOWE - funkcja i zastosowanie w lecznictwie uzdrowiskowym.
XXIX Kongres Uzdrowisk Polskich został objęty Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. XXIX Kongres Uzdrowisk Polskich został dofinansowany przez Polską Organizację Turystyczną w ramach zlecenia nr 713/DWRT/AP/2023.
Skład Komitetu Honorowego wyglądał następująco: prof. Gertruda Uścińska (Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), dr Aleksandra Hadzik (Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), Cezary Przybylski (Marszałek Województwa Dolnośląskiego).
W skład Komitetu Naukowego weszli: lek. med. Aleksandra Barbara Sędziak (Konsultant krajowy w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej) oraz dr n. med. Jacek Chojnowski (Przewodniczący Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku).
Tradycyjnie organizowana podczas Kongresu Uzdrowisk Polskich wystawa sprzętu medycznego oraz innowacyjnych rozwiązań dla w zakresie ekologii była okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami i osiągnięciami w tym zakresie.
Patronaty branżowe i medialne: Telewizja Kłodzka, Serwis Rehabilitacja w Polsce, Serwis Forum Biznesu.

Patronaty Honorowe