Prezes KRUS w Komitecie Honorowym XXIX Kongresu Uzdrowisk Polskich

24.08.2023

Prezes KRUS w Komitecie Honorowym XXIX Kongresu Uzdrowisk Polskich

Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik w Komitecie Honorowym XXIX Kongresu Uzdrowisk Polskich.


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) jest jedną z krajowych instytucji administracji rządowej, obsługującą system ubezpieczenia społecznego rolników i ich rodzin oraz wykonującą inne zadania finansowane z budżetu państwa na rzecz rolników.
Wśród zadań ustawowych KRUS znajduje się m.in. działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym, a także prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych  do świadczeń KRUS.
Dzięki aktywności prewencyjnej KRUS, w tym realizacji międzynarodowej strategii prewencyjnej „Wizja Zero”,  liczba wypadków w rolnictwie od lat 90. zmniejszyła się o ponad 80%.
Dr Aleksandra Hadzik kieruje Kasą od 2018 roku.

Odwiedź stronę: KRUS