Ministerstwo Zdrowia Patronem Honorowym XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich

10.06.2018

Ministerstwo Zdrowia Patronem Honorowym XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich

XXVII Kongres Uzdrowisk Polskich z tematem przewodnim „Uzdrowiska XXI wieku – spełnione nadzieje, czy niewykorzystane szanse?” został objęty Patronatem Honorowym Ministerstwa Zdrowia.

Kongres Uzdrowisk Polskich jest ogólnopolską, a od wielu lat najbardziej prestiżową konferencją uzdrowiskową. Kongres corocznie gromadzi liczną reprezentację polityczną i zawodową związaną ze środowiskiem uzdrowiskowym,
a także przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych, medycznych, podmiotów uzdrowiskowych oraz władze i członków organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz branży uzdrowiskowej i turystycznej.

Tematy paneli XXVII Kongresu Uzdrowisk Polskich będą dotyczyły kwestii ważnych zarówno dla środowiska medycznego uzdrowisk, samorządów miast i gmin uzdrowiskowych, przedsiębiorstw działających w branży turystycznej, uzdrowiskowej, spa i wellness, a także świata nauki. Zaproszeni goście i praktycy sektora turystyczno-uzdrowiskowego - biorąc pod uwagę trendy ogólnoświatowe -  podejmą próbę oceny, czy uzdrowiska i ich potencjał pełnią znaczącą rolę na uzdrowiskowej mapie Europy  oraz czy mogą być szansą dla rozwoju nowych form lecznictwa uzdrowiskowego oraz turystyki zdrowotnej.  Podejmą także próbę odpowiedzi na pytanie, czy uzdrowiska i turystyka zdrowotna w polskich uzdrowiskach to zmarnowana szansa czy spełnione nadzieje oraz potencjał do wykorzystania. Będą się też starali odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić funkcje uzdrowiskowe z rozwojem gospodarczym gmin uzdrowiskowych. Ważne miejsce w dyskusjach kongresowych zarezerwowane zostało dla koncepcji rozwiązań systemowych w zakresie organizacji lecznictwa uzdrowiskowego.

Odwiedź stronę Ministerstwa Zdrowia