O konkursie

Konkurs EKO HESTIA SPA jest jedynym polskim konkursem, adresowanym wyłącznie do polskich uzdrowisk. Ocenia się w nim i nagradza kompleksowe, długofalowe działania, inwestycje oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Ważnym elementem tych działań jest też systematyczna edukacja ekologiczna lokalnych społeczności. Kapituła co roku ocenia kompleksowe działania, związane z ochroną środowiska, które polskie gminy uzdrowiskowe realizowały przez kolejne 5 ostatnich lat.

Pomysłodawcą, głównym organizatorem i fundatorem corocznej nagrody w wysokości 100.000 zł jest Grupa ERGO Hestia – jeden z największych polskich ubezpieczycieli. Partnerem merytorycznym i organizacyjnym tego przedsięwzięcia jest od samego początku Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP z siedzibą w Krynicy-Zdroju. Umowę w tej sprawie podpisano podczas międzynarodowego XX Kongresu ESPA (European Spas Association), który odbył się w Sopocie w roku 2015.

Polskie uzdrowiska rywalizują o statuetkę sopockiego artysty, Tadeusza Foltyna oraz  finansową nagrodę główną, która może być przeznaczona wyłącznie na proekologiczne inicjatywy, projekty i inwestycje. 

Kapituła Konkursu składa się z przedstawicieli SGU RP, Grupy ERGO Hestia oraz uczelni wyższych. Członkami komisji są przedstawiciele nauki i praktycy. 
Skład Kapituły Konkuru nie jest stały i może sie zmieniać w kolejnych edycjach. W VIII edycji konkursu EKO HESTIA SPA skład kapituły przedstawia się następująco:

  1. dr hab. Alicja Kicińska, Katedra Ochrony Środowiska Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków,
  2. dr Karolina Smętkiewicz, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
  3. dr hab. Tymon Zieliński, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie,
  4. mgr Wojciech Fułek, Grupa ERGO Hestia,
  5. Iwona Drozd, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.

 

Laureaci konkursu EKO HESTIA SPA:

Laureatem pierwszej edycji  w roku 2016 została Gmina Uniejów (woj. łódzkie). Kapituła  doceniła wykorzystanie źródeł geotermalnych jako uzupełniającego źródła energii oraz nowatorskie projekty w obszarze edukacji szkolnej, związane z kształtowaniem postaw proekologicznych.

Zwycięzcą II edycji w roku 2017 zostało Busko-Zdrój  (woj. świętokrzyskie). W jego działaniach doceniono kompleksowe podejście do wykorzystania energii słonecznej oraz zagospodarowania terenów zielonych.

W roku 2018 laureatem konkursu został Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie), nagrodzony m.in. za wprowadzenie ekologicznego transportu miejskiego (cały tabor komunikacyjny został wymieniony na elektryczny) oraz inwestycje zrealizowane w parku uzdrowiskowym.

Głównym laureatem IV edycji (2019) został Lądek-Zdrój (woj. dolnośląskie), nagrodzony za konsekwentną realizację kompleksowej  polityki ochrony środowiska  w oparciu o odnawialne źródła energii oraz złoża geotermalne.

Jubileuszowa, V edycja  w roku 2020 przyniosła zwycięstwo Gminy Dębica (woj. podkarpackie), która po 75 latach reaktywowała uzdrowisko  Latoszyn-Zdrój.

Laureatem VI edycji (2021 rok) została małopolska Muszyna, nagrodzona m.in. za wprowadzenie nowoczesnego systemu zagospodarowania odpadów. Kapituła zwróciła szczególną uwagę na szeroki wachlarz zrealizowanych zadań proekologicznych, ważnych nie tylko dla mieszkańców i kuracjuszy, ale i dla całego regionu Sądecczyzny.

Zwycięzcą VII edycji konkursu (2022 rok) została Gmina Rabka-Zdrój (woj. małopolskie). Rabka-Zdrój została doceniona przez kapitułę konkursu EKO HESTIA SPA za ciągłość działań i determinację włodarzy w systematycznym rozwiązywaniu głównego problemu środowiskowego, jakim jest jakość powietrza.

W siedmiu dotychczasowych edycjach konkursu uczestniczyły łącznie 34 uzdrowiska.