Rusza VIII edycja konkursu EKO HESTIA SPA

Rusza VIII edycja konkursu EKO HESTIA SPA

Rozpoczyna się VIII edycja konkursu EKO HESTIA SPA. W jego ramach polskie uzdrowiska rywalizują o miano najbardziej ekologicznego. Zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych nagrody.

Kapituła konkursu zwraca uwagę na nowatorskie działania i inwestycje, mające pozytywny wpływ na środowisko, zrealizowane w latach 2018-2022.

Ufundowana przez ERGO Hestię główna nagroda konkursowa wynosi, jak co roku, 100 tysięcy złotych. Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięskie uzdrowisko powinno przeznaczyć ją na realizację pomysłów i projektów związanych z ochroną środowiska. Przyznane będą też nagrody dodatkowe w postaci rocznych ubezpieczeń od szkód środowiskowych.

- Już od roku 2015 konsekwentnie przyznajemy nagrodę za najciekawsze projekty proekologiczne w polskich uzdrowiskach – mówi Mario Zamarripa, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie ERGO Hestia. - Zmiany klimatyczne to ogromne wyzwanie, z którym musimy się wszyscy dziś zmierzyć. Dlatego nasz konkurs ma nie tylko znaczenie promocyjne, ale i praktyczne – wskazujemy najlepsze pomysły i projekty, związane właśnie ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska, które są godne naśladowania przez inne samorządy - podkreśla Mario Zamarripa.

W siedmiu poprzednich edycjach konkursu uczestniczyły łącznie 34 uzdrowiska. W 2016 r. laureatem nagrody głównej był Uniejów, w następnym roku zdobyło ją Busko-Zdrój, w  roku 2018 -  Inowrocław, a kolejni zwycięzcy  to Lądek-Zdrój, Latoszyn, Muszyna i Rabka-Zdrój. Dotychczasowi laureaci mogą wziąć udział w konkursie po upływie 5-letniej karencji. Miejscowości uzdrowiskowe mogą się zgłaszać do konkursu od 31 marca do 31 maja br.

Od ubiegłego roku przyznaje się również w ramach konkursu nagrodę EKO-WIZJONERA. Jej pierwszym laureatem został burmistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek. 

Od samego początku merytorycznym partnerem konkursu EKO HESTIA SPA jest największa polska organizacja zrzeszająca miejscowości posiadające status uzdrowiska – Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP. – Główną ideą tego przedsięwzięcia jest wskazywanie co roku  najlepszych pomysłów dotyczących ochrony środowiska oraz nowoczesnych rozwiązań proekologicznych. Bo to właśnie polskie uzdrowiska często są pionierami takich nowatorskich działań – mówi dr Jan Golba, prezes SGU RP, doświadczony samorządowiec i długoletni burmistrz Muszyny. - To konkurs unikatowy – nawet w skali europejskiej – realnie wspierający najcenniejsze uzdrowiskowe inicjatywy, inwestycje i działania, związane z ekologią. 

Pomysł i organizację konkursu EKO HESTIA SPA doceniono, przyznając w 2021 roku Grupie ERGO Hestia - za wieloletnie zaangażowanie i konsekwentne działania w tej materii - prestiżową nagrodę Dobroczyńca Roku.

Więcej informacji o konkursie, wzory wniosków aplikacyjnych, skład komisji konkursowej  można znaleźć na stronie www.sgurp.pl.

Poprzedni laureaci konkursu EKO HESTIA SPA

I edycja konkursu została rozstrzygnięta w roku 2016. Głównym laureatem zostało najmłodsze stażem polskie uzdrowisko, jedyne w województwie łódzkim – Uniejów. Jury doceniło wykorzystanie źródeł geotermalnych jako uzupełniającego źródła energii oraz nowatorskie projekty w obszarze edukacji szkolnej, związane z kształtowaniem postaw proekologicznych.

Zwycięzcą II edycji zostało Busko-Zdrój (woj. świętokrzyskie). W jego działaniach doceniono kompleksowe podejście do wykorzystania energii słonecznej oraz zagospodarowania terenów zielonych.

W roku 2018 laureatem konkursu został Inowrocław, nagrodzony m.in. za wprowadzenie ekologicznego transportu miejskiego (cały tabor został wymieniony na elektryczny) oraz inwestycje zrealizowane w parku uzdrowiskowym.

Głównym laureatem IV edycji  został Lądek-Zdrój, nagrodzony za konsekwentną realizację kompleksowej polityki ochrony środowiska  w oparciu o odnawialne źródła energii oraz złoża geotermalne.

W roku 2020 zwycięzcą konkursu został Latoszyn, uzdrowisko zlokalizowane w gminie Dębica (woj. podkarpackie), reaktywowane po 75 latach nieobecności na uzdrowiskowej mapie.

VI edycja przyniosła zwycięstwo małopolskiej Muszyny (lidera wielu innowacyjnych rozwiązań w zakresie ekologii), a ubiegłorocznym  laureatem zostało małopolskie uzdrowisko Rabka-Zdrój, którą Kapituła Konkursu doceniła m.in. za „ciągłość i konsekwencję działań oraz determinację włodarzy w systematycznym rozwiązywaniu głównego problemu środowiskowego, jakim jest jakość powietrza.

 

Źródło: www.sgurp.pl