Goczałkowice-Zdrój docenione za działania na rzecz czystego powietrza

Goczałkowice-Zdrój docenione za działania na rzecz czystego powietrza

7 grudnia Gmina Goczałkowice-Zdrój otrzymała nagrodę za zwycięstwo w konkursie ekologicznym dla gmin uzdrowiskowych EKO HESTIA SPA.

Gmina Goczałkowice-Zdrój została zwycięzcą finałowej edycji konkursu Grupy ERGO Hestia oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, i laureatem nagrody w wysokości 100 tys. zł. - Doceniliśmy w tym przypadku wieloletnie, strategiczne plany działań proekologicznych, m.in. związanych z programem ograniczania emisji oraz ich konsekwentną realizację – mówi prof. Alicja Kicińska, członek Komisji Konkursowej. – Istotne w tej wizji było też właściwe zrozumienie potrzeb mieszkańców i kuracjuszy oraz rozsądne gospodarowanie zasobami środowiskowymi i środkami finansowymi na realizację zaplanowanych celów – dodaje.

W ramach konkursu skierowanego do polskich miejscowości uzdrowiskowych, eksperci oceniają i nagradzają kompleksowe, długofalowe działania, inwestycje oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. W tegorocznej edycji ocenie podlegały działania i inwestycje, mające pozytywny wpływ na środowisko, zrealizowane w latach 2018-2022.

7 grudnia odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój, podczas której podsumowano VIII edycję konkursu. - Takim małym gminom jak Goczałkowice-Zdrój czy Muszyna, której jestem burmistrzem, trudno konkurować z gigantami, typu Kołobrzeg czy Świnoujście. W Kołobrzegu wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej wraz z dotacją uzdrowiskową wynoszą 28 mln zł. To środki, które można przeznaczać na działania związane z ochroną środowiska. My, mniejsze gminy, musimy zabiegać o te środki z innych źródeł – powiedział Jan Golba, prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny. - Tym bardziej należy się Wam ogromny szacunek, że chcecie realizować te działania. Wykonaliście gigantyczną pracę, zajmując I miejsce w realizacji programu „Czyste Powietrze” w kraju. Nagroda, którą przyznajemy jest podkreśleniem tego, co robicie i uhonorowaniem tej pracy – podkreślał.

- Ostatnich laureatów konkursu, Rabkę Zdrój i Goczałkowice-Zdrój łączy to, że obie miejscowości działają w – mówiąc delikatnie – nie do końca sprzyjających okolicznościach przyrody, w lokalizacji, która nie sprzyja działaniom uzdrowiskowym. Tym bardziej należy docenić determinację, konsekwencję i te wszystkie inicjatywy, które zostały podjęte – podkreślał Wojciech Fułek,  przewodniczący Komisji Konkursowej VIII edycji konkursu EKO HESTIA SPA, przedstawiciel Grupy ERGO Hestia. - Wasza gmina trzeci raz startowała w konkursie. Determinacja w osiąganiu celów, konsekwentna realizacja, wykorzystanie potencjału, który macie, to jest to z czym stykaliśmy się co roku, i co roku było coraz piękniejsze – przyznał.

Wójt Gabriela Placha razem z Tadeuszem Lazarkiem, przewodniczącym Rady Gminy odebrali pamiątkową statuetkę, dyplom oraz czek na 100 tys. zł. Wójt podziękowała za nagrodę w imieniu całej społeczności Goczałkowic-Zdroju. - Gmina Goczałkowice-Zdrój jak tylko powstała, od 1992 roku, zawsze w szczególny sposób dbała o ochronę środowiska. Pierwszym dużym, czasochłonnym i bardzo kosztownym projektem była budowa kanalizacji sanitarnej. Jako jedni z pierwszych w regionie, a nawet kraju mieliśmy miejscowość skanalizowaną w prawie 100 procentach – wspominała wójt Gabriela Placha. - Największym wyzwaniem jest ochrona jakości powietrza, bo nie da się go zamknąć w granicach gminy. Na jego jakość wpływ mają ukształtowanie terenu, otoczenie. Podejmujemy jednak to wyzwanie. Od 2004 roku realizowaliśmy pierwszy Program Ograniczenia Niskiej Emisji, wtedy ponad połowa mieszkańców wymieniła kotły. Od 2018 roku ponownie realizujemy PONE, wymieniono 1/3 kotłów w gminie. Wiele jeszcze jest do zrobienia. Ta nagroda bardziej zmobilizuje nas do jeszcze lepszego i efektywnego działania – przyznała wójt. Gratulacje złożyli wicestarosta Damian Cieszewski wraz z członkiem Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, Grzegorzem Nogłym, a także Aleksandra Antes-Szewczyk z Pszczyńskiego Alarmu Smogowego Nie Dokarmiaj Smoga.

O główną nagrodę rywalizowały: Sopot, Ustka (woj. pomorskie), Uniejów (woj. łódzkie), Jelenia Góra (woj. dolnośląskie), Goczałkowice-Zdrój (woj. śląskie), Czarny Dunajec (woj. małopolskie) i Solec-Zdrój (woj. świętokrzyskie).

Fundatorem nagrody głównej jest Grupa ERGO Hestia. Partnerem merytorycznym konkursu EKO HESTIA SPA jest największa polska organizacja, zrzeszająca miejscowości posiadające status uzdrowiska – Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.

Nagroda EKO HESTIA SPA dla Goczałkowic-Zdroju