Skład Kapituły Konkursu EKO HESTIA SPA - edycja VIII

04.04.2023

Skład Kapituły Konkursu EKO HESTIA SPA - edycja VIII

Kapitułę Konkursu EKO HESTIA SPA w roku 2023 tworzą następujące osoby:

dr hab. Alicja Kicińska, Katedra Ochrony Środowiska Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków, dr Karolina Smętkiewicz, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, dr hab. Tymon Zieliński, Instytut Oceanologii… Czytaj więcej