Podsumowanie VI edycji konkursu EKO HESTIA SPA

Podsumowanie VI edycji konkursu EKO HESTIA SPA

Konkurs EKO HESTIA SPA jest jedynym polskim konkursem, adresowanym wyłącznie do polskich uzdrowisk. Jego pomysłodawcą, głównym organizatorem i fundatorem corocznej nagrody w wysokości 100.000 zł jest Grupa ERGO Hestia – jeden z największych polskich ubezpieczycieli.  Partnerem merytorycznym i organizacyjnym tego przedsięwzięcia jest od samego początku Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP. Umowę w tej sprawie podpisano podczas międzynarodowego XX Kongresu ESPA (European Spas Association), który odbył się w Sopocie w roku 2015. 

ERGO Hestia to jedyne w Polsce towarzystwo ubezpieczeń, którego główna siedziba jest zlokalizowana w uzdrowisku, dlatego idea zrównoważonego rozwoju jest nam bliska od początku naszej działalności – mówił wtedy  Piotr M. Śliwicki, Prezes Grupy ERGO Hestia. Pomysł ufundowania nagrody EKO HESTIA SPA, promującej  najbardziej proekologiczne gminy uzdrowiskowe w Polsce, to naturalna konsekwencja naszych dotychczasowych działań w sferze ochrony środowiska.  

Od tego czasu zorganizowano już kolejnych VI edycji tego prestiżowego konkursu, w którym polskie uzdrowiska rywalizują o statuetkę sopockiego artysty, Tadeusza Foltyna oraz  finansową nagrodę główną, która może być przeznaczona wyłącznie na proekologiczne inicjatywy, projekty i inwestycje.  Kapituła co roku ocenia kompleksowe działania, związane z ochroną środowiska, które polskie gminy uzdrowiskowe realizowały przez kolejne 5 ostatnich lat. W sześciu dotychczasowych edycjach konkursu uczestniczyło łącznie 31 polskich uzdrowisk.

Laureatem pierwszej edycji  w roku 2016 został Uniejów (woj. łódzkie). Kapituła  doceniła wykorzystanie źródeł geotermalnych jako uzupełniającego źródła energii oraz nowatorskie projekty w obszarze edukacji szkolnej, związane z kształtowaniem postaw proekologicznych. Prezes SGU RP, dr Jan Golba stwierdził  wtedy m.in.:  „Ekologiczne rozwiązania zastosowane w Uniejowie, w tym przede wszystkim wykorzystanie wód geotermalnych do ogrzewania miasta stawiają to uzdrowisko wysoko również w europejskim rankingu miejscowości uzdrowiskowych, a nowatorskie rozwiązania edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży (np. w formie komiksów) godne są naśladowania.  Uniejów przeznaczył nagrodę na budowę ścieżek edukacyjnych na terenach zielonych oraz projekt aktywizujący  również inne miejscowości – „Uzdrowiska przyjazne przyrodzie”.

Zwycięzcą II edycji w roku 2017 zostało Busko-Zdrój  (woj. świętokrzyskie). W jego działaniach doceniono kompleksowe podejście do wykorzystania energii słonecznej oraz zagospodarowania terenów zielonych.

W roku 2018 laureatem konkursu został Inowrocław, nagrodzony m.in. za wprowadzenie ekologicznego transportu miejskiego (cały tabor komunikacyjny został wymieniony na elektryczny) oraz inwestycje zrealizowane w parku uzdrowiskowym.

 

Głównym laureatem IV edycji (2019) został Lądek-Zdrój, nagrodzony za konsekwentną realizację kompleksowej  polityki ochrony środowiska  w oparciu o odnawialne źródła energii oraz złoża geotermalne. Jubileuszowa, V edycja  w roku 2020 przyniosła zwycięstwo gminy Dębica, która po 75 latach reaktywowała uzdrowisko  Latoszyn-Zdrój. Bezkonkurencyjnym zwycięzcą ostatniej edycji okazała się małopolska Muszyna, nagrodzona m.in. za wprowadzenie nowoczesnego systemu zagospodarowania odpadów. 

Konkursowa Kapituła co roku  w pierwszej kolejności wybiera uzdrowiska, które awansują do ścisłego finału,  (otrzymując   roczne polisy ubezpieczeniowe, związane z ewentualnymi szkodami  środowiskowymi), aby spośród nich  dokonać  ostatecznego wyboru kolejnego laureata.

Start kolejnej, VII już edycji konkursu EKO HESTIA SPA zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja br.

 

Wojciech Fułek

(Przewodniczący Kapituły Konkursowej)