Grupa ERGO Hestia przekazała już 500 tysięcy złotych dla polskich uzdrowisk

Grupa ERGO Hestia przekazała już 500 tysięcy złotych dla polskich uzdrowisk

Grupa ERGO Hestia przekazała już 500 tysięcy złotych dla polskich uzdrowisk. Nagrody są przyznawane w ramach konkursu EKO HESTIA SPA. To jedyny w naszym kraju konkurs przeznaczony wyłącznie dla polskich uzdrowisk. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego – gminy (w tym o statusie miasta), które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej, albo też pretendują do uzyskania statusu uzdrowiska w rozumieniu stosownych przepisów.

Celem Konkursu jest promocja nowatorskich i skutecznych samorządowych działań proekologicznych oraz inwestycji związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, zrealizowanych przez gminy posiadające status uzdrowiska, oraz nagrodzenie jednej gminy uznanej przez Komisję Konkursową za najlepszą w tym zakresie. Ważnym elementem jest też systematyczna edukacja ekologiczna lokalnych społeczności.

Wkrótce rozpocznie się już szósta edycja konkursu. W kwalifikacji Konkursowej uwzględniane będą działania proekologiczne oraz przynoszące efekty ekologiczne co najmniej na terenie danej gminy uzdrowiskowej, projekty i programy m. in. z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, aktywizujące społeczność lokalną, kreujące liderów itp.

Ufundowana przez ERGO Hestię główna nagroda konkursowa wynosi, jak co roku, 100 tysięcy złotych. Zwycięskie uzdrowisko przeznaczy ją na realizację pomysłów i projektów związanych z ochroną środowiska. Przyznane będą też 3 wyróżnienia w postaci rocznych ubezpieczeń od szkód środowiskowych.

W pięciu poprzednich edycjach konkursu uczestniczyło łącznie 27 uzdrowisk. W 2016 r. laureatem nagrody głównej był Uniejów, w następnym roku zdobyło ją Busko-Zdrój, w roku 2018 -  Inowrocław,  Lądek-Zdrój w 2019 i Gmina Dębica w 2020 r.