Skład Komisji Konkursowej V edycji konkursu EKO HESTIA SPA

Skład Komisji Konkursowej V edycji konkursu EKO HESTIA SPA

W skład Komisji Konkursowej konkursu EKO HESTIA SPA wchodzą przedstawieciele nauki i praktycy SGU RP, Grupy ERGO HESTIA oraz uczelni wyższych.

Komisja konkursowa V już,  jubileuszowej edycji konkursu EKO HESTIA SPA, skupia w swoim gronie następujące osoby:

  • prof. dr hab. Bogusław Sawicki - Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
  • dr hab. Alicja Kicińska - Katedra Ochrony Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków,
  • dr Karolina Smętkiewicz - Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
  • mgr Wojciech Fułek - Grupa ERGO HESTIA,
  • Iwona Drozd - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP,
  • mgr Leszek Dzierżewicz - Burmistrz Ciechocinka.