Pół miliona na polskie eko-uzdrowiska. Jubileuszowy konkurs EKO HESTIA SPA

Pół miliona na polskie eko-uzdrowiska. Jubileuszowy konkurs EKO HESTIA SPA

Już 400 tysięcy otrzymały od ERGO Hestii polskie uzdrowiska. Nagrody są przyznawane w ramach EKO HESTIA SPA. To jedyny w naszym kraju konkurs przeznaczony wyłącznie dla polskich uzdrowisk. Ocenia się w nim i nagradza kompleksowe, długofalowe działania, inwestycje oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Ważnym elementem tych działań jest też systematyczna edukacja ekologiczna lokalnych społeczności.

Rozpoczyna się właśnie piąta edycja konkursu. Tym razem oceniane będą eko-inicjatywy zrealizowane w latach 2015-2019.

Ufundowana przez ERGO Hestię główna nagroda konkursowa wynosi, jak co roku, 100 tysięcy złotych. Zwycięskie uzdrowisko przeznaczy ją na realizację pomysłów i projektów związanych z ochroną środowiska. Przyznane będą też 3 wyróżnienia w postaci rocznych ubezpieczeń od szkód środowiskowych.

Już piąty rok z rzędu konsekwentnie przyznajemy nagrodę za najciekawsze projekty proekologiczne w polskich uzdrowiskach – mówi Mario Zamarripa, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie ERGO Hestia

Jesteśmy jedynym w Polsce towarzystwem ubezpieczeń, którego główna siedziba jest zlokalizowana w uzdrowisku, dlatego idea zrównoważonego rozwoju jest nam bliska od początku naszej działalności. A ten konkurs to naturalna konsekwencja naszych dotychczasowych działań w sferze ochrony środowiska i ekologii - podkreśla Mario Zamarripa.

W czterech poprzednich edycjach konkursu uczestniczyły łącznie 24 uzdrowiska. W 2016 r. laureatem nagrody głównej był Uniejów, w następnym roku zdobyło ją Busko-Zdrój, w roku 2018 -  Inowrocław, a rok temu zwycięzcą został Lądek-Zdrój.  Dotychczasowi laureaci nie mogą startować w konkursie. Pozostałe miejscowości uzdrowiskowe mogą się zgłaszać do końca kwietnia br.

Od samego początku merytorycznym partnerem konkursu EKO HESTIA SPA jest największa polska organizacja zrzeszająca miejscowości posiadające status uzdrowiska - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.

Główną ideą jest wskazywanie najlepszych pomysłów dotyczących ochrony środowiska oraz nowoczesnych rozwiązań proekologicznych. To właśnie polskie uzdrowiska często są pionierami takich nowatorskich działań - mówi dr Jan Golba, prezes SGU RP, doświadczony samorządowiec i długoletni burmistrz Muszyny.

Więcej informacji o konkursie, wzory wniosków aplikacyjnych oraz skład komisji konkursowej  można znaleźć na stronie SGU RP.

Rozstrzygnięcie V edycji konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi jesienią 2020 roku.