11 Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdroju

Iwonicz- Zdrój

14 July - 21 July 2021

Festiwal Dziecięcych Zespołów Polonijnych to wielkie święto tańca, muzyki i śpiewu zarówno dla zespołów występujących, jak i dla widzów. Impreza ta za każdym razem gromadzi licznych przedstawicieli i członków ruchów polonijnych, którzy chcą zaprezentować swój dorobek twórczy i udowodnić, że polski folklor oraz tradycje taneczne i wokalne są do dziś obecne w świecie.

Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych