Gmina Uniejów

Powierzchnię 1180ha zajmują w gminie lasy, z czego 34,43ha stanowi krajobrazowy park zamkowy w Uniejowie z najbardziej wartościowym skupiskiem roślinności drzewiastej. Uniejów jako gmina liczy około 6 753 osoby w tym ok. 3 000 w Uniejowie.
Odwiedzając Uniejów warto zobaczyć: XIV wieczny Zamek, bulwary nadwarciańskie wykonane z żywicy i naturalnych materiałów, system dynamicznej iluminacji obiektów. Dużym zainteresowaniem cieszy się terapeutyczna ścieżka zwana,, szlakiem bosych stóp” a także wypasane owce, konie i szkockie krowy, które żyją w symbiozie z naturą jako ,,żywe kosiarki”. Atrakcją miasta jest winnica, wzdłuż rzeki Warty, zielony dach na budynku przy kompleksie boisk sportowych a także zielona ściana powstała na ruinach starego młyna.
Już pod koniec bieżącego roku powstanie tężnia solankowa z pijalnia wody geotermalnej. Obiekt zostanie otoczony pokładami spacerowymi przechodzącymi w ciąg spacerowy. Dzięki temu tężnia solankowa z pijalnią wody geotermalnej pełnić będzie jednocześnie kilka istotnych funkcji: obiektu przyrodoleczniczego, lokalnego źródła mikroklimatu o korzystnych parametrach prozdrowotnych, a także idealnego miejsca na spacery z rodziną. Edukacja ekologiczna w szkołach z terenu gminy Uniejów jest szeroko rozwinięta. Dzieci i młodzież wraz z kadrą pedagogiczną aktywnie realizują projekty i programy z WFOŚiGW w Łodzi.

Co nas wyróżnia spośród innych:
* Najmłodsze i jedyne geotermalne uzdrowisko w Polsce
* Lecznicza woda solankowa o temp. blisko 70 stopni
* Kaskadowy system wykorzystania energii geotermalnej
* Boisko z zieloną murawą podgrzewaną wodą termalną
* Trzeci kurek kranu w mieszkaniu z wodą geotermalną
* Wysoki udział środków unijnych w inwestycjach gminnych
* Własna sieć energetyczna oraz elektrownia zasilająca obiekty gminne
* Produkty regionalne (kosmetyki, ogórki termalne) na bazie wody termalnej
* Międzynarodowe partnerstwo oraz współpraca z ośrodkami naukowymi i uczelniami

 Opis sporządziła: Agnieszka Bednarkiewicz

Uniejów

Uniejów  Uniejów  Uniejów  Uniejów