Skład Kapituły Konkursu EKO HESTIA SPA - edycja VIII

Skład Kapituły Konkursu EKO HESTIA SPA - edycja VIII

Kapitułę Konkursu EKO HESTIA SPA w roku 2023 tworzą następujące osoby:

  1. dr hab. Alicja Kicińska, Katedra Ochrony Środowiska Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków,
  2. dr Karolina Smętkiewicz, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
  3. dr hab. Tymon Zieliński, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie,
  4. mgr Wojciech Fułek, Grupa ERGO Hestia,
  5. Iwona Drozd, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.

 

Konkurs EKO HESTIA SPA jest realizowany w cyklach rocznych.
Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w roku 2016.