W ramach wygranej w V edycji konkursu EKO HESTIA SPA Gmina Dębica zamontowała panele fotowoltaiczne

W ramach wygranej w V edycji konkursu EKO HESTIA SPA Gmina Dębica zamontowała panele fotowoltaiczne

Nagrodą w ekologicznym plebiscycie polskich uzdrowisk jest 100 tysięcy złotych, ufundowane przez Grupę ERGO Hestia. Przekazane zwycięskiej gminie pieniądze są każdorazowo przeznaczone na sfinansowanie działań proekologicznych. W 2020 roku to Latoszyn-Zdrój (województwo podkarpackie) został najbardziej ekologicznym uzdrowiskiem w Polsce.

W ramach wygranej w V edycji konkursu EKO HESTIA SPA Gmina Dębica zamontowała panele fotowoltaiczne na budynku dachu Zakładu Przyrodoleczniczeg w Latoszynie Zdroju. 100 tys. zł pochodziło z wygranej w konkursie natomiast pozostała kwota w wysokości 23 tys. zł z budżetu Gminy. Łącznie zamontowano 64 szt. paneli fotowoltaicznych.

Celem realizacji projektu, jest poprawa jakości powietrza i środowiska naturalnego w Latoszynie-Zdroju, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,która zapewni również znaczne oszczędności w płatnościach za energię elektryczną.