Ruszył I etap budowy Edukacyjnego Parku Ekologicznego pn. ,,Wojtusiowy Park" na terenie Lądka - Zdroju

Ruszył I etap budowy Edukacyjnego Parku Ekologicznego pn. ,,Wojtusiowy Park

,, Zadbajmy o przyszłość, kształtując teraźniejszość”

W 2019 roku Lądek – Zdrój został zwycięzcą IV  edycji ogólnopolskiego konkursu pn. “Eko Hestia SPA” zorganizowanego przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna zdobywając główną nagrodę 100 000 zł.

Pieniądze zostały przeznaczone na budowę ekologicznego parku edukacyjnego dla dzieci, który powstanie na terenie przyległym do Gminnego Przedszkola w Lądku – Zdroju. Obecnie trwają prace nad wykonaniem I etapu budowy ekologicznego parku edukacyjnego pn. Wojtusiowy Park. Docelowo zaplanowane jest stworzenie parku ze ścieżkami EKO-edukacyjnymi oraz obiektami małej architektury do użytku zarówno mieszkańców jak i turystów.

W nawiązaniu do dotychczasowych inwestycji proekologicznych na terenie gminy Lądek Zdrój planowane jest stworzenie architektury, która wpłynie na kształtowanie postaw proekologicznych  oraz aktywnego, zdrowego trybu życia np.:

 • ścieżki edukacyjne wraz z tablicami informacyjnymi oraz oświetleniem;
 • urządzenia zabawowe jak np. Mini Singletrack, Mini Odwiert, E- Samochodzik;
 • ogródek przedszkolaka;
 • wiata edukacyjna;
 • mini pump track;
 • kwietne łąki, krzewy i drzewka owocowe.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na blisko 900 000 zł, natomiast wykonanie etapu I wyceniono na 304 355,88 zł z czego 100 000 zł zostanie sfinansowane z nagrody konkursu EKO HESTIA SPA, a pozostała kwota 204 355,88 to środki własne z Budżetu Gminy Lądek – Zdrój.

Termin wykonania Etapu I zaplanowano na 11.11.2021r. na który składa się:

 • wykonanie robót ziemnych;
 • wykonanie kompletu robót elektrycznych (bez postawienia słupów oświetleniowych);
 • przygotowanie terenu pod łąkę kwietną oraz trawnik;
 • przygotowanie nawierzchni piaskowej pod plac zabaw;
 • wykonanie koryta ścieżki wraz z obrzeżami ( ułożenie kostki w kolejnym etapie);
 • wykonanie Pump Tracka
 • wykonanie wykopów pod budowę ogrodzenia wokół ,, Ogródka Przedszkolaka”

Źródło: https://ladek.pl/wojtusiowy-park-etap-i/?fbclid=IwAR1PWQrpsNZzbgp98MZAUEO-GDGxY_C7joobkqml0P3sgalbi4ybzSRl-CM