„Pluton, który wyłonił się z otchłani – opowieść o sowieckich łagrach”

Kraków

15 February