Skład Komisji Konkursowej IV edycji konkursu EKO HESTIA SPA

Skład Komisji Konkursowej IV edycji konkursu EKO HESTIA SPA

Komisja Konkursowa składa się z przedstawicieli SGU RP, Grupy ERGO Hestia oraz uczelni wyższych.  Członkami komisji są przedstawiciele nauki i praktycy.

Do grona osób oceniających w konkursie EKO HESTIA SPA w 2018 roku dołączyła dr Karolina Smętkiewicz z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Skład Komisji Konkursowej IV edycji konkursu EKO HESTIA SPA:

  1. prof. dr hab. Bogusław Sawicki - Katedra Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
  2. dr hab. Alicja Kicińska - Katedra Ochrony Środowiska Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków,
  3. dr Karolina Smętkiewicz - Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
  4. dr Jan Golba (Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP),
  5. mgr Wojciech Fułek (Grupa ERGO Hestia),
  6. Iwona Drozd (Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP).